U bent hier

Gratis VOG en overblijven. Hoe zit dat nou?

Wie komen er nu wel of niet in aanmerking voor een gratis VOG? Uit ons artikel van vorige week bleek dat nog niet voor iedereen duidelijk te worden. Bij deze een aanvulling.

Vorige week publiceerde Verus een artikel over onder andere TSO en de gratis VOG. Daarin staat dat de VOG wettelijk verplicht is voor onder andere leraren, directieleden, (con-)rectoren, leraren / onderwijsassistenten in opleiding en overblijfmedewerkers (TSO en primair onderwijs). 

De overblijfmedewerker die toezicht houdt is (zoals bekend op grond van artikel 45 Wpo) verplicht om een VOG te overleggen. Deze medewerker kan ook een vrijwilliger zijn.

De medewerker die wettelijk verplicht is om een VOG te overleggen, komt níet in aanmerking voor de gratis VOG.

Maar als er ook vrijwilligers actief zijn op scholen en de tussenschoolse opvang, en deze vrijwilligers zijn níet verplicht een VOG te overleggen maar werken wel met kwetsbare personen, dan kunnen scholen zich voor deze groep vrijwilligers aanmelden voor de regeling Gratis VOG.

Alleen voor diegenen die niet onder een wettelijke verplichting vallen, bestaat dus de mogelijkheid tot het aanvragen van een gratis VOG.

Meer informatie bij Loulène Boersma

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs