U bent hier

Goedkoop reizen studenten in mbo nog onzeker

Het staat nog allerminst vast dat de 140.000 minderjarige studenten in het mbo binnenkort goedkoper gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. De Tweede Kamer had er op voorstel van de ChristenUnie bij het kabinet op aangedrongen om hier geld voor vrij te maken. Nader onderzoek wijst uit dat de kosten van die maatregel waarschijnlijk veel hoger liggen dan geraamd.

Het staat nog allerminst vast dat de 140.000 minderjarige studenten in het mbo binnenkort goedkoper gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. De Tweede Kamer had er op voorstel van de ChristenUnie bij het kabinet op aangedrongen om hier geld voor vrij te maken. Nader onderzoek wijst uit dat de kosten van die maatregel waarschijnlijk veel hoger liggen dan geraamd.

Dat valt op te maken uit een brief van staatssecretaris Van Bijsterveldt aan de Tweede Kamer over de ontwikkeling van de schoolkosten in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. De studentenorganisatie JOB heeft afgelopen maanden actie gevoerd voor een gelijke behandeling van minderjarige en meerderjarige studenten in de beroepsopleidende leerweg van het mbo, wat betreft de tegemoetkoming in de reiskosten. De actievoerders kregen daarbij de steun van directeuren van ROC's en ook van de Tweede Kamer.

Studenten van 18 jaar en ouder hebben recht op studiefinanciering (stufi) en een ov-kaart. Maar studenten die nog niet wettelijk volwassen zijn krijgen geen stufi en dus ook geen vo-kaart. Hun ouders hebben recht op kinderbijslag, en eventueel kunnen ze een beroep doen op een wettelijke tegemoetkoming voor een bijdrage in de schoolkosten.

In een motie van Kamerlid Slob (CU) is vastgelegd dat er jaarlijks 30 miljoen euro moet worden uitgetrokken om de minderjarige mbo-studenten een ov-kaart te kunnen bezorgen. De staatssecretaris schat echter in dat zo'n regeling de overheid jaarlijks 110 miljoen euro gaat kosten. Een exact bedrag kan ze nog niet geven, omdat dat mede afhangt van de onderhandelingen met de openbaar vervoersbedrijven.   De bewindsvrouw is nu, in overleg met alle betrokken partijen, op zoek naar alternatieve oplossingen maar dat blijkt niet eenvoudig. Ze hoopt op korte termijn met haalbare voorstellen te kunnen komen.

MBO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs