U bent hier

Goede relatie met ouders dé manier om geweld te voorkomen

Geweld door leerlingen is de afgelopen jaren op 30% van de scholen toegenomen. Het geweld door ouders nam toe met 26%. Tegelijkertijd zag 15% van de scholen beide vormen van geweld juist afnemen. De schoolleiders zien een goede relatie met ouders als dé manier om geweld door ouders én leerlingen te doen afnemen. Dat blijkt uit een ledenpeiling van Verus.

De peiling is in april gehouden onder 257 directeuren en schoolleiders. Het opbouwen van een goede relatie met ouders, het maken van betere afspraken met ouders en een beter ouderbeleid leiden volgens de schoolleiders tot een betere sfeer op school en een afname van geweldsincidenten.

Goed pedagogisch klimaat

Scholen zien een betere relatie met ouders als dé manier om te voorkomen dat onaangepast gedrag van ouders of kinderen uit de hand loopt. Maar liefst 73% draagt deze oplossing aan. Daarnaast noemen zij onder andere het vastleggen van afspraken met ouders in een contract (40%), het verduidelijken van protocollen voor het personeel (30%) en bijscholing van personeel (30%). De respondenten zien niets in extra regels of protocollen; ze hechten waarde aan een goed pedagogisch klimaat en transparante communicatie. Iemand noteert: ‘‘Naarmate de relatie met ouders beter is, en de contacten veelvuldig, zal een probleem eerder oplosbaar zijn zonder wat voor geweld dan ook.’’

School als gemeenschap

Uit de peiling naar komt voren naar voren dat scholen niet kiezen voor repressieve maatregelen bij het terugdringen van geweld door leerlingen en ouders. Strenger straffen, het meer betrekken van de politie of het plaatsen van detectiepoortjes wordt niet als effectief ervaren door de respondenten. Verus vindt ook dat de oplossing niet in repressieve maatregelen gezocht moet worden. Vanuit de gedachte van de school als gemeenschap en het belang van een goed pedagogisch klimaat vindt Verus met de scholen dat een goede relatie met ouders dé manier is om onaangepast gedrag van leerlingen of ouders te voorkomen. Het afleggen van huisbezoeken draagt hieraan bij. Lees ook het blog van Verusmedewerker Monica Neomagus over de uitkomst van de ledenpeiling.

Leerkracht geslagen

Uit de ledenpeiling blijkt dat het bij geweld door leerlingen vooral gaat om verbaal geweld (uitschelden, met opzet lawaai maken) en sociaal geweld (negeren, uitsluiten, bedreigen, roddelen). Als voorbeelden van geweld door ouders noemden de schoolleiders onder andere twee vechtende moeders op het schoolplein, twee vaders die een leerkracht fysiek bedreigden en eentje die een leerkracht sloeg.

Verschuivende normen en waarden

Hoe komt het dat het geweld toeneemt? Door verschuivende normen en waarden, denkt maar liefst 84% procent (bij geweld door leerlingen) en 51% (bij geweld door ouders) van de schoolleiders. Daarbij noemen zij het afnemend respect voor de leerkracht en het denken in ‘rechten’ in plaats van ‘plichten’. Daarnaast noemen zij onder meer toenemende intolerantie (45%), veranderende leerlingenpopulatie (38%) en de social media (36%). Bij geweld door ouders wijzen schoolleiders ook nadrukkelijk naar de toenemende assertiviteit waar het gaat om de schoolloopbaan van hun kind.

Oorzaken afname geweld

Aan de scholen die geweld zagen afnemen, is gevraagd wat daar de oorzaak van is. Bij afname van geweld door leerlingen noemen schoolleiders vooral het beter handhaven van de regels (51%), scholing van personeel (44%), een verbeterde relatie met ouders (44%) en afspraken met ouders (41%). Bij geweld door ouders zorgden vooral  een betere relatie met ouders (76%) en een beter beleid rond ouderbetrokkenheid (73%) voor de-escalatie.

Handelen tijdens escalatie

Op 70% van de scholen zijn docenten in staat om goed te handelen in escalerende situaties. Er zit veel verschil tussen individuele leerkrachten, zeggen respondenten. Een van hen schrijft: ‘‘De een kan het wel, de ander niet.’’ Een schoolleider die het team liet trainen in het voeren van goede oudergesprekken: ‘‘Dit heeft ons veel geleerd over het omgaan met negatieve emoties van ouders en het kunnen ombuigen van zo’n situatie naar een gesprek waarin we tot goede afspraken kunnen komen.’’

PO | VO | MBO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs