U bent hier

'Goed onderwijs, goed bestuur': klemmend beroep op Eerste Kamer

'Goed onderwijs, goed bestuur': klemmend beroep op Eerste Kamer

De Besturenraad heeft samen met de bond KBO en de bond KBVO een klemmend beroep gedaan op de Eerste Kamer om het wetsvoorstel 'Goed onderwijs, goed bestuur' te verwerpen. In een brief aan de senaatscomissie voor OCW hebben we onze grote bezwaren nog eens op een rij gezet.

'Goed onderwijs, goed bestuur': klemmend beroep op Eerste Kamer

De Besturenraad heeft samen met de bond KBO en de bond KBVO een klemmend beroep gedaan op de Eerste Kamer om het wetsvoorstel 'Goed onderwijs, goed bestuur' te verwerpen. In een brief aan de senaatscomissie voor OCW hebben we onze grote bezwaren nog eens op een rij gezet.

Onze belangrijkste bezwaren tegen het wetsvoorstel zijn:

  • De wet geeft nieuwe bevoegdheden aan de overheid die niet nodig zijn gelet op de huidige bevoegdheden die de overheid al heeft en het minimale aantal gevallen waarin deze bevoegdheden eventueel zouden kunnen worden ingezet (geen noodzaak).
  • De voorgestelde maatregelen bieden geen oplossing voor het overigens geringe aantal problemen, dus nauwelijks bestaande problemen, die de onderwijsinspectie signaleert.
  • De normen met betrekking tot onderwijskwaliteit die in de wet worden voorgesteld, zijn onvoldoende objectief en uitgekristalliseerd om als bekostigingsvoorwaarde aangemerkt te kunnen worden.
  • De rechtsbescherming van schoolbesturen tegen onjuist of onevenredig gebruik van de nieuwe bevoegdheden is onvoldoende.
  • De criteria voor het geven van een aanwijzing aan het bestuur zijn onvoldoende hard en objectief en de aard van de aanwijzingen wordt volstrekt open gelaten; schoolbesturen kunnen zo gemakkelijk een speelbal van de politiek worden.
  • Het is volstrekt onduidelijk wanneer rechtspersonen al dan niet voldoen aan de nieuwe bekostigingseis van scheiding van de functies bestuur en intern toezicht.
  • Scheiding van de functies bestuur en intern toezicht is al opgenomen in de reeds bestaande codes goed bestuur. Een wettelijke verankering van een code, aan te wijzen door de minister, is ongewenst.

Download

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs