U bent hier

Godsdienst/Levensbeschouwing: Vak in beweging

Een analyse van elf jaar Narthex en de Nederlandse godsdienstpedagogische literatuur maakt duidelijk dat de vakdidactiek godsdienst/levensbeschouwing een ondergeschoven kindje is. Het juninummer van Narthex wil de vakdidactische lacune tussen vakinhoud en lespraktijken GL opvullen en geeft recente vakdidactische ontwikkelingen.

Veelal worden hetzij vakinhoudelijke theorieën, visies, reflecties en onderzoeken gepubliceerd, of (les)praktijken beschreven. Het ‘tussengebied’ waarin de vakinhouden en de lespraktijken GL onderwijskundig met elkaar verbonden worden, komt er bekaaid van af. Het juninummer van Narthex, tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie,  wil deze vakdidactische lacune opvullen en geeft recente vakdidactische ontwikkelingen.

Nieuwe vakdidactische modellen
In het jongste nummer passeren diverse nieuwe vakdidactische modellen en noties de revue. Auteurs zijn onder meer de (oud)vakdidactici Pim de Haas, Thom Geurts, Jeannette den Ouden, Johan Valstar en Taco Visser en jonge veelbelovende leraren als Andries Boekhout, Annette Koops, Arnoud Malenstein en Pauline Weseman. Met dit nummer luiden we een dynamisch schooljaar uit. Na nummers over religie, mensen en scholen in beweging, eindigen we met Vak in beweging.

Bestellen
Wilt u een abonnement op Narthex? Of een proefexemplaar van dit nummer? Ga dan naar de site van de Vereniging Docenten Levensbeschouwing en Godsdienst, of mail naar: narthex@vkonet.nl.

WO | HBO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs