U bent hier

Gezamenlijk protest tegen uitsluiten levensbeschouwelijke organisaties Amsterdam

De Besturenraad tekent samen met drie christelijke koepelorganisaties in de zorg protest aan tegen de motie van de Amsterdamse gemeenteraad om organisaties met een 'exclusief' personeelsbeleid uit te sluiten van subsidie. Die "negeert het recht van organisaties met een levensbeschouwelijke identiteit om  personeel aan te nemen dat de grondslag van de organisatie onderschrijft", aldus een gezamenlijke brief aan B en W.

De Besturenraad tekent samen met drie christelijke koepelorganisaties in de zorg protest aan tegen de motie van de Amsterdamse gemeenteraad om organisaties met een 'exclusief' personeelsbeleid uit te sluiten van subsidie. Die "negeert het recht van organisaties met een levensbeschouwelijke identiteit om  personeel aan te nemen dat de grondslag van de organisatie onderschrijft", aldus een gezamenlijke brief aan B en W.

Behalve de Besturenraad zijn de ondertekenaars van de brief: Federatie Evangelische Zorg-Organisaties, Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders, en Focaris, belangenvereniging voor zorgaanbieders in de gereformeerde gezindte.

Onrechtmatig uitsluiten De ondertekenaars wijzen erop dat het voeren van een exclusief personeelsbeleid "een breed gedragen recht van organisaties met een levensbeschouwelijke identiteit" is. Dat recht is in de Algemene Wet Gelijke Behandeling verankerd.

"De motie die bedoeld is om discriminatie te voorkomen, loopt uit op het onrechtmatig uitsluiten van gemeentelijke subsidie van diverse levensbeschouwelijke organisaties, zoals Youth for Christ en Het Scharlaken Koord", aldus de brief.

Open voor iedereen Voor de meeste van deze organisaties geldt bovendien dat zij wat hun doelgroep betreft openstaan voor iedereen en geen onderscheid maken naar persoonlijke levensovertuiging. Ook zijn zij zich er terdege van bewust dat zij in hun werk geen evangelisatie mogen bedrijven.

"Maar het kan niet zo zijn dat instellingen feitelijk wordt verplicht om personeel aan te nemen dat zich niet verwant weet met de grondslag van waaruit men werkt. Mocht dat wel zo zijn, dan geraken we in een klimaat waarin religie in het publieke domein niet langer zichtbaar mag zijn. En dat is wel het laatste waar een pluriforme en tolerante stad als Amsterdam behoefte aan heeft."

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs