U bent hier

Gesprekken in de regio over veiligheid kinderopvang

De brancheorganisaties die actief zijn in de kinderopvang gaan gezamenlijk regionale bijeenkomsten beleggen waarin ze de veiligheid van hun accommodaties onder de loep nemen. Het initiatief komt voort uit de dramatische gebeurtenissen in het Vlaamse Dendermonde, waar een verwarde jongeman eind januari 2009 twee kleine kinderen en een leidster doodstak.

De brancheorganisaties die actief zijn in de kinderopvang gaan gezamenlijk regionale bijeenkomsten beleggen waarin ze de veiligheid van hun accommodaties onder de loep nemen. Het initiatief komt voort uit de dramatische gebeurtenissen in het Vlaamse Dendermonde, waar een verwarde jongeman eind januari 2009 twee kleine kinderen en een leidster doodstak.

Voor staatssecretaris Dijksma was dat drama een directe aanleiding om alle betrokkenen bij de kinderopvang en peuterspeelzalen in Nederland voor spoedoverleg bijeen te roepen.

De deelnemers aan de bijeenkomst, MOgroep Kinderopvang en Welzijn, BKN, BOInK, VNG, GGD Nederland, en de Inspectie van het Onderwijs, hebben afgesproken dat ze alert blijven op een zo adequaat mogelijke risicobeperking. "Hoewel het niet mogelijk is om elk incident te voorkomen, moeten we wel het maximale doen om kinderdagverblijven en peuterspeelzalen zo veilig mogelijk te maken," aldus de deelnemers.   De MOgroep meldt op haar website dat o.a. het volgende is afgesproken:

  • De brancheorganisaties organiseren gezamenlijk regionale bijeenkomsten, waarin het thema veiligheid en bedreiging van buitenaf in het bijzonder aan de orde komen. Tijdens die bijeenkomsten worden ervaringen uitgewisseld en goede voorbeelden van veiligheidsbeleid gepresenteerd.
  • OCW vraagt de GGD in haar inspecties nadrukkelijk aandacht te vragen voor het veiligheidsbeleid (geweld van buitenaf).
  • Het onderwerp veiligheidsbeleid wordt een vast onderdeel van het bestuurlijk overleg tussen ministerie en partners van kinderopvang en peuterspeelzalen.
  • Het ministerie brengt dit veiligheidsbeleid ook ter sprake in het overleg met de PO-raad, mede door het gezamenlijk gebruik van multifunctionele gebouwen (o.a. brede scholen).

>>Meer informatie bij het ministerie van OCW.

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs