U bent hier

"Gepromoveerde docenten goed voor het onderwijs"

Lesgeven én gepromoveerd zijn? Dat kan via het programma Promotiebeurs voor leraren bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Decaan van de Faculteit Godgeleerdheid en conrector van de Vrije Universiteit prof. dr. W. Janse legt uit waarom dit voor docenten en werkgevers veel voordelen heeft: "De promotie komt rechtstreeks ten goede aan de onderwijspraktijk".

Onderzoeksattitude
Een promovendus voor de klas, wat zijn daarvan precies de voordelen? Janse ziet positieve kanten voor zowel de werkgevers als de docenten zelf. "De werkgevers krijgen een docent met een enorme onderzoeksattitude voor de klas, en er ontstaat een betere aansluiting tussen onderwijs en universiteit".

Ook voor leerkrachten biedt een promotie veel voordelen, zegt Janse. "Je investeert in je loopbaan, het opent extra deuren. Een promotietraject geeft ook veel persoonlijke vreugde. Daarnaast is er onder docenten veel potentie, ze hebben een brede maatschappelijke ervaring. Je hebt talent, woeker er mee en help de wetenschap in de verdere doordenking van vraagstukken".

Geen nerds
Is een promotietraject alleen voor docenten die al wetenschappelijk zijn afgestudeerd? "Nee", reageert Janse, "het is ook voor kansrijke applicanten zonder mastertitel. Je moet wel kansrijk zijn, affiniteit hebben met de universiteit en bijvoorbeeld al eens iets gepubliceerd hebben". Het lijkt nog een vrij zeldzame combinatie, lesgeven en gepromoveerd zijn, maar Janse vindt dat het normaler moet worden, "en nee, het zijn echt geen nerds".

Bij Godgeleerdheid aan de VU wordt er onderzoek gedaan naar religie, cultuur en samenleving. Een promotie is bij voorkeur interdisciplinair, er zijn veel raakvlakken met andere vakgebieden. Janse ziet "bij alles in het leven een levensbeschouwelijke kant". De VU vindt het belangrijk om een grote maatschappelijke bijdrage te leveren.

Aanvraag
Een verzoek indienen voor een beurs gaat via de NWO, de subsidie wordt beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW. De vooraanmelding kan ingediend worden tot en met 27 maart 2012, de uitwerking moet in september klaar zijn. Hier leest u alle informatie.

Zie ook: www.vu.nl

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs