U bent hier

Gepersonaliseerd leren. Ramp of zegen?

De VO-raad pleit voor herijking van het eindexamen. Zo zouden leerlingen op meer momenten in het jaar en op verschillende niveaus examen moeten kunnen doen. Kortom: een gepersonaliseerd eindexamen. Scholen worstelen al langere tijd met gepersonaliseerd leren: het biedt kansen en risico’s. Verus magazine maakte een rondje langs de velden: Is gepersonaliseerd leren een ramp of een zegen?

René de Jonge, vestigingsdirecteur Veluws College Mheenpark
'Denken in hokjes loslaten'

''Wij zijn dit schooljaar begonnen met Delta, een leerroute waarbij iedere leerling zijn eigen leerplan heeft. We zijn weliswaar pas begonnen, maar de reacties van leerlingen en ouders zijn louter positief. Leerlingen zijn veel meer gemotiveerd en betrokken. 
Ik geloof in gepersonaliseerd leren, maar wel onder randvoorwaarden. Zo ligt het curriculum grotendeels vast, dat bepalen wij. Daarbinnen echter maakt de leerling zijn eigen keuze. Ook moet individualisering niet doorslaan, de sociale omgang met andere leerlingen is heel belangrijk.
Laten we het denken in hokjes loslaten. Laat een leerling bijvoorbeeld elk vak op zijn eigen niveau volgen en meer aan het stuur staan van zijn eigen leerproces.'' 

Henriëtte Maassen van den Brink, voorzitter Onderwijsraad
'Als je de gevolgen niet weet, niet doen'
''Gepersonaliseerd leren kan over van alles gaan. Bedoel je de organisatie, de leerdoelen, de vormgeving van het onderwijs? Dit begrip omvat zoveel, dat zorgt voor Babylonische spraakverwarring. Natuurlijk wil iedereen het beste voor het kind. Gepersonaliseerd leren heeft een risico als je kijkt naar het maatschappelijke doel; hoe is het met de sociale cohesie, gelijke kansen, persoonsvorming en de onderwijskwaliteit? We weten de effecten op de lange termijn niet. Voorstanders komen met flinterdun bewijs. Een maatwerkdiploma klinkt goed, maar hoe gaat dat op het vervolgonderwijs? Begin je dan weer opnieuw? Als je de gevolgen nog niet weet, moet je het niet doen. De leerling wordt dan het kind van de rekening.''

Robert Leeftink, lid College van Bestuur MBO Utrecht
'Niet beperken tot geïndividualiseerd leren'
''Gepersonaliseerd leren is een krachtige aanvulling op wat er nu allemaal in de klas gebeurt. Digitale hulpmiddelen maken het mogelijk individueel aan de slag te gaan. Dat betekent geen 'one size fitts all'-onderwijs meer of dat ‘lastige differentiëren’ in de klas. We moeten echter wel de bredere bedoeling van het onderwijs scherp voor ogen houden. Het gaat bij onderwijskwaliteit om veel meer dan alleen het cognitieve aspect, ook om sociale vorming op een breed terrein. De uitdaging is daarom gepersonaliseerd leren niet te beperken tot geïndividualiseerd leren. Persoonsvorming en sociale contacten zijn minstens zo’n belangrijk onderdeel. Als dat gebeurt zie ik goede mogelijkheden voor gepersonaliseerd leren.''

Eric Razenberg, directeur ThiemeMeulenhoff
'Juist talenten ontdekken'
''Gepersonaliseerd leren is een dijk van een kans voor alle kinderen om hun talenten te ontdekken en te laten bloeien. Zelfstandig en op maat leren is het antwoord op een voelbaar tekort in het onderwijs. Het geeft kinderen de kans om hun persoonlijk leerproces vorm te geven, in plaats van meelopen in een standaard-arrangement dat helaas te vaak leidt tot verlies van leerrendement. Tegelijk bezorgt leren op maat de leerkracht meer inzicht in het leerproces en daarmee de mogelijkheid om zijn vakmanschap ook echt te kunnen uitoefenen. Dit geeft vertrouwen en energie aan leerling én leerkracht, dat is samen zuurstof voor goed onderwijs.''  

Lees ook het drieluik van identiteitsadviseur Nico Dullemans De leerling centraal in het onderwijs

PO | VO | MBO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs