U bent hier

Gelijke-kansen-estafette – Samen in de wijk, dus ook samen op school

“Waarom mag je een kind met het syndroom van Down wel tegenkomen in de wijk, maar niet op school?” Theo Merkx biedt op zijn katholieke basisschool Mariëngaarde inclusief onderwijs: alle kinderen zijn in principe welkom. “Als deze school een meerwaarde kan bieden, dan gaan wij daarvoor. Onderwijs moet gelijke kansen bieden aan kinderen die niet met gelijke kansen op deze wereld zijn gekomen.”

De Inspectie constateert dat de sociaaleconomische segregatie in Nederland toeneemt en ziet ook dat deze vorm van segregatie in het christelijk en katholieke onderwijs relatief minder sterk aanwezig is. Verus hield een gelijke-kansen-estafette: we deelden voorbeelden van scholen die erin slagen de segregatie te verkleinen en kwaliteit te verbeteren. Dit is de laatste aflevering.

Een waardevol mens

Mariëngaarde is sinds 2005 een inclusieve school: ook kinderen met een speciale zorgvraag en onderwijsbehoefte groeien wat Merkx betreft op en gaan naar school samen met leeftijdsgenoten uit hun wijk. “Laat ze opstomen met andere kinderen en je vergroot hun kansen.”

Dat werkt trouwens twee kanten uit: “De kinderen die niet die speciale zorg nodig hebben, zien dat hun klasgenoot met autisme of down evenzeer een waardevol mens is.”

Niet zo wiedes

Nogal wiedes, zou je zeggen, zo werkt passend onderwijs. “Nou, zo wiedes is dat niet”, ervaart Merkx. “Want binnen samenwerkingsverbanden wordt nogal verschillend gedacht over de mogelijkheden van kinderen met speciale onderwijsbehoeften. Ik wil nadrukkelijk zeggen dat het niet in elke school werkt. Je moet erin geloven. Wat wij doen, vraagt namelijk veel van de leerkrachten. Maar er kán ook veel.”

Hart en handen

Je moet het hart op de goede plaats hebben en in staat zijn om op momenten extra handen in de klas te organiseren, heeft Merkx geleerd. “En nu komen mensen uit het hele land en zelfs uit het buitenland kijken hoe die eigenwijze lieden in Gorinchem het oppakken. Het is niet eenvoudig, onderwijs is überhaupt niet eenvoudig. Maar het is het waard.”

Verkapte sbo-school

Het succes heeft een keerzijde: Mariëngaarde moet haar best doen geen verkapte sbo-school te worden. Want ouders van kinderen met speciale onderwijsbehoeften vanuit de hele regio weten haar nu te vinden. “En dat gaan we dus niet doen. Als we iedereen aannemen krijg je een totaal verkeerde verhouding tussen kinderen die wel die speciale zorg nodig hebben en degenen die dat niet hebben. We nemen alleen kinderen uit Gorinchem aan. Wat wij verzorgen is immers thuisnabij passend onderwijs.”

Goed onderwijs

Ze hebben het onderwijs moeten aanpassen: er is een heldere structuur in alle groepen en veel aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling. “Ik hoef je niet uit te leggen dat dat voor alle kinderen heel goed is. Inclusief onderwijs vergroot de kans op goed onderwijs: onderwijs dat meer is dan rekenen, taal en gym.”

Nee, niet alle ouders zijn even enthousiast. Sommigen vragen: “Wat doen die ‘speciaaltjes’ hier?” Merkx vraagt zulke ouders dan waarom zij oorspronkelijk voor Mariëngaarde hebben gekozen. De meeste ouders vinden het echter een groot goed. En de dankbaarheid van ouders van de kinderen die de gelijke kansen krijgen aangeboden, is enorm.”

Lees ook

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs