U bent hier

Geldt tijdelijke WWZ-oplossing ook voor niet-leden PO-Raad?

Dinsdag bleek dat er onduidelijkheid ontstond over de toepasbaarheid van de WWZ-afwijkingen voor niet-leden van de PO-Raad. Zij vallen namelijk niet automatisch onder de cao primair onderwijs, zolang deze nog niet algemeen verbindend is verklaard. 

In een brief aan niet-leden schreef de PO-Raad dat deze schoolbesturen daarom geen gebruik kunnen maken van afwijkingen van de ketenbepaling in de WWZ. De ChristenUnie kaartte dit probleem in de Tweede Kamer aan, waarna minister Asscher een brief stuurde aan de Kamer. 

Daarin legt hij uit dat de cao-partijen hebben laten weten de cao snel aan te gaan melden bij het ministerie voor algemeen verbindend verklaring (avv). De minister stelt dat dit echter nog wel enige tijd zal duren, zo’n 6-8 weken, waardoor de datum van 1 januari niet gehaald wordt. 

Woensdag sprak de Tweede Kamer ook nog met WWZ-verkenner Jacques Tichelaar. Hij gaf aan verbaasd te zijn dat het aanvragen van de avv zolang heeft geduurd en vindt dat sociale partners hiermee tijd hebben verspild. In het gesprek met de verkenner drongen diverse Kamerleden aan op een structurele oplossing voor de WWZ-problematiek. Dat kan geregeld worden aan de onderhandelingstafel van het volgende kabinet.

Ook wijst Asscher op de mogelijkheid dat niet-leden van de PO-Raad lid kunnen worden van de PO-Raad. Tot slot wijst hij op het zogeheten incorperatiebeding. Dat wil zeggen dat schoolbesturen in tijdelijke arbeidsovereenkomsten voor vervanging opnemen dat de cao primair bijzonder onderwijs van toepassing wordt verklaard (‘volgen’). Daarvoor dient volgens Verus formeel wel eerst overleg plaats te vinden tussen individuele schoolbesturen en de vakbond. 

U kunt zich voor vragen richten tot de helpdesk van Verus

Lees ook: Tijdelijke oplossing invallersprobleem stap in de goede richting

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs