U bent hier

Geen verbod op ontleden van dieren in klaslokaal

Staatssecretaris Van Bijsterveldt is niet van plan een verbod uit te vaardigen op het ontleden van dode dieren tijdens de biologieles. Dit blijkt uit antwoorden op schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren. De bewindsvrouw vindt dat scholen voor voortgezet onderwijs zelf moeten kunnen bepalen of ze hun leerlingen anatomische practica laten uitvoeren op dieren.

Staatssecretaris Van Bijsterveldt is niet van plan een verbod uit te vaardigen op het ontleden van dode dieren tijdens de biologieles. Dit blijkt uit antwoorden op schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren. De bewindsvrouw vindt dat scholen voor voortgezet onderwijs zelf moeten kunnen bepalen of ze hun leerlingen anatomische practica laten uitvoeren op dieren.

Aanleiding voor de Partij voor de Dieren om de staatssecretaris aan de tand te voelen is een protocolakkoord tussen de Vlaamse onderwijsorganisaties, waarin is vastgelegd dat in de leerplannen voor het Vlaams voortgezet onderwijs geen doelstellingen meer opgenomen worden waarvoor dissectie (ontleden) van dieren vereist is. In dat protocol worden ook suggesties voor alternatieven aangedragen.

Staatssecretaris Van Bijsterveldt wijst erop dat de kerndoelen en examenprogramma's voor het voortgezet onderwijs geen onderdelen bevatten die dissectie van dieren voorschrijven. Anatomische practica komen volgens OCW vooral voor in de bovenbouw bij leerlingen die het vak biologie hebben gekozen. Leerlingen snijden dan in de dode lichamen van bijvoorbeeld muskusratten, vissen of organen van herkauwers. Ervaring met anatomische practica vervult een belangrijke functie bij de oriëntatie op vervolgopleidingen waarbij anatomische practica ook aan de orde zijn.

Leerlingen zijn niet verplicht om aan een practicum mee te doen, zij krijgen dan een alternatieve opdracht. Scholen schenken volgens de staatssecretaris veel aandacht aan de emotionele aspecten van het ontleden.

Van Bijsterveldt wil ook niet ingaan op een suggestie van de Partij voor de Dieren om voor te schrijven dat scholen aandacht besteden aan ethische discussies omtrent dierproeven. Ook dat is een keuze van de scholen zelf.

VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs