U bent hier

Geen verbod op digitaal contact tussen docenten en leerlingen

Geen verbod op digitaal contact tussen docenten en leerlingen

Scholen zijn niet van plan om digitale contacten tussen docenten en leerlingen te verbieden. Dat blijkt uit reacties op het nieuws van de Algemene Onderwijsbond (AOb) dat er in 2007 25 docenten zijn ontslagen omdat ze de grenzen van het betamelijke overschreden in hun digitale communicatie met leerlingen. Het Willem van Oranje College in Waalwijk heeft op advies van de Besturenraad de regel uitgevaardigd dat docenten zich in hun communicatie met leerlingen beperken tot het geven van vakinhoudelijke informatie.

Geen verbod op digitaal contact tussen docenten en leerlingen

Scholen zijn niet van plan om digitale contacten tussen docenten en leerlingen te verbieden. Dat blijkt uit reacties op het nieuws van de Algemene Onderwijsbond (AOb) dat er in 2007 25 docenten zijn ontslagen omdat ze de grenzen van het betamelijke overschreden in hun digitale communicatie met leerlingen. Het Willem van Oranje College in Waalwijk heeft op advies van de Besturenraad de regel uitgevaardigd dat docenten zich in hun communicatie met leerlingen beperken tot het geven van vakinhoudelijke informatie.

Communiceren met moderne digitale middelen naar leerlingen en ouders is niet alleen wenselijk, maar ook nuttig en goed. Leerlingen moeten wel beschermd worden tegen ongewenst digitaal contact door medewerkers.   Minderjarige leerlingen kunnen niet altijd het onderscheid maken tussen privé- en functionele contacten van medewerkers. We adviseren scholen dan ook om medewerkers altijd via een schoolaccount met leerlingen en ouders te laten communiceren en niet via hun privé-account.   Scholen kunnen een verbod om te communiceren via privé-accounts realiseren door hierover bepalingen op te nemen in gedrags- en IT-protocollen. Het communiceren via schoolaccounts maakt het voor leerlingen (en ouders) duidelijk dat zij met schoolmedewerkers te maken hebben.

Het werken met schoolaccounts biedt ook een betere bescherming voor de mederwerkers van de school. Wij pleiten er daarom ook voor om medewerkers een mobiele telefoon van de school te geven.

Modelreglement Met andere onderwijsorganisaties hebben we een modelreglement opgesteld voor het gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen: Modelregeling Elektronische informatie- en communicatiemiddelen [1-1-5-58] (EIC). De EIC-modelregeling betreft onder meer het gebruik van (mobiele) telefoon, internet en e-mail. Middelen die u als werkgever ter beschikking stelt en financiert. Het model geeft gedragsregels voor iedereen die werkt voor de school, dus ook voor vrijwilligers. Het is niet van toepassing op leerlingen. Ook staan er regels in voor controle op het gebruik.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs