U bent hier

Geen meldplicht, wel instemmingsrecht: de stemmingen over wetsvoorstel Versterking bestuurskracht

Geen meldplicht voor toezichthouders, maar in het mbo wel instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting voor de medezeggenschap. Dat zijn enkele belangrijke resultaten van de stemmingen over de vele amendementen die werden ingediend op het wetsvoorstel Versterking bestuurskrachtonderwijsinstellingen. 

Breinkraker

Liefhebbers van puzzels zijn dezer dagen bij de Tweede Kamer aan het goede adres. Want het wetsvoorstel Versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen is inmiddels een behoorlijke breinkraker. 

Zozeer zelfs dat afgelopen dinsdag niet over de wet gestemd kon worden, omdat minister Jet Bussemaker eerst wilde kijken wat de impact op het wetsvoorstel is van de stemmingen over de tientallen elkaar soms overlappende of bijtende amendementen. Die stemmingen vonden wel plaats. Het wetsvoorstel zelf komt pas na ‘tweede lezing’ in stemming, vermoedelijk volgende week.

Verbeterpunten van alle fracties

Over het wetsvoorstel Versterking bestuurskracht debatteerde de Kamer eind januari en begin februari uitvoerig. 

Met name de partijen ter linkerzijde waren erg ontevreden, zij wilden de medezeggenschap veel meer bevoegdheden geven dan opgenomen in het voorstel. De andere fracties waren positiever, maar hadden elk nog wel een of meer verbeterpunten. Dit resulteerde in een enorme hoeveelheid amendementen waarvan een groot aantal gedurende de afgelopen week ook nog eens gewijzigd werd. Enkele werden ingetrokken. 

Uiteindelijk werd er dinsdag gestemd over 29 amendementen en 6 moties. Hiervan werden 10 amendementen en 2 moties aangenomen.

Meldplicht en adviesrecht

Van de aangenomen amendementen hebben er twee betrekking op alle onderwijssectoren:

  • De meldplicht voor toezichthouders richting de inspectie die het wetsvoorstel introduceerde is dankzij een amendement van ChristenUnie en CDA weer uit de wet gehaald. Verus heeft zich altijd verzet tegen de meldplicht en is dus zeer tevreden met dit resultaat.
  • Medezeggenschapsorganen krijgen een adviesrecht bij de benoeming van bestuurders. Dankzij een amendement van CDA en ChristenUnie dienen de toezichthouders bij de werving van een bestuurder een sollicitatiecommissie in te stellen waarin het personeel, de studenten en in het funderend onderwijs de leerlingen of ouders vertegenwoordigd zijn.

De andere aangenomen amendementen hebben betrekking op specifieke sectoren. We noemen er enkele: 

  • Door een amendement van PvdA en VVD worden de opleidingscommissies in het hoger onderwijs formele medezeggenschapsorganen met bijbehorende rechten.
  • Via een amendement regelden ChristenUnie en VVD dat scholen in het voortgezet onderwijs beleid moeten hebben op het gebied van leerlingparticipatie. 
  • Dankzij een amendement van D66 en SP krijgt de medezeggenschap in het MBO net als in het HO instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting. Een amendement dat dit ook voor het primair en voortgezet onderwijs wilde regelen haalde het overigens niet. 
  • En specifiek voor het HBO wordt het op voorstel van ChristenUnie, PvdA en D66 nu ook mogelijk om een studentenassessor op faculteitsniveau aan te stellen.

Aansprakelijkheid in semipublieke sector

De moties die het haalden hebben betrekking op een onderzoek naar de bescherming tegen benadeling van klokkenluiders (ChristenUnie) en een oproep aan de regering om het wetsvoorstel dat de aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders in semipublieke sectoren (waaronder onderwijs) verder uitwerkt voor de zomer aan te bieden aan de Tweede Kamer (VVD, CDA, ChristenUnie en SGP).

Volgende week meer…

Zoals gezegd wordt waarschijnlijk volgende week gestemd over het wetsvoorstel inclusief de daarin verwerkte amendementen. Dan zal precies duidelijk zijn welke regels het onderwijs met deze wet over zich uitgestort krijgt.

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs