U bent hier

Geen lerarenopleidingen in Den Haag

Er komen in Den Haag geen nieuwe lerarenopleidingen om het dreigende tekort aan leerkrachten in de regio Haaglanden terug te dringen. Minister Plasterk ziet niets in een suggestie van de PvdA-kamerleden Besselink en Heijnen om Hogeschool INHOLLAND toe te staan lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs bij wijze van nevenvestiging in de hofstad toe te laten.

Er komen in Den Haag geen nieuwe lerarenopleidingen om het dreigende tekort aan leerkrachten in de regio Haaglanden terug te dringen. Minister Plasterk ziet niets in een suggestie van de PvdA-kamerleden Besselink en Heijnen om Hogeschool INHOLLAND toe te staan lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs bij wijze van nevenvestiging in de hofstad toe te laten.

Dit blijkt uit de antwoorden van de minister op schriftelijke vragen van beide PvdA'ers. In de regio Haaglanden is het lerarentekort nijpender dan elders, zo was ook te lezen in SBM, het maandblad van de Besturenraad, van november 2007. Volgens de Kamerleden zou dat te maken hebben met het feit dat studenten die een lerarenopleiding willen volgen daarvoor naar Amsterdam of Rotterdam moeten reizen.

Maar volgens minister Plasterk wordt het probleem echter niet veroorzaakt door een tekort aan aanbod van opleidingen in die regio, maar onder meer door vergrijzing en tekorten in de instroom in de opleidingen.

De vo-scholen moeten maar in gesprek gaan met de instellingen die al lerarenopleidingen in de regio aanbieden. De bewindsman wijst er verder op dat een deel van de studenten uit de regio Haaglanden een opleiding volgt aan de Hogeschool Rotterdam. Veel middelbare scholen hebben bovendien met deze hogeschool afspraken over stages e.d.

VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs