U bent hier

Geef scholen meer tijd om passend onderwijs vorm te geven

Veel knelpunten bij onderwijs aan zorgleerlingen, politiek wil actie, kopte de NOS gisteren. Verus is van mening dat scholen tijd en ruimte moeten krijgen om passend onderwijs nog dichter bij de leraar en betrokken kinderen te brengen. Het bestuur van het samenwerkingsverband is daarom aan schoolbesturen. Succesvolle voorbeelden van passend onderwijs zien we daar waar schoolbesturen lokaal verantwoordelijkheid nemen voor kinderen die passend onderwijs nodig hebben.

De samenwerking met de jeugdzorg bij gemeenten kan voor onduidelijkheid zorgen over de regie. Passend onderwijs is daarom niet los te zien van ander beleid dat in gemeenten wordt gevoerd, zoals beleid gericht op taalachterstanden, jeugdzorg en armoede. Er moeten duidelijke afspraken komen over wie de regie en doorzettingsmacht heeft bij de zorg voor het kind.

Werkdruk

Passend onderwijs leidt tot een hogere werkdruk. Leraren moeten signaleren wat met kinderen aan de hand is, maar zij krijgen er geen extra tijd bij voor deze taak. De werkdruk neemt toe doordat eerder is te constateren wat kinderen precies hebben en welke passende begeleiding daarvoor nodig is. Een maatschappelijke trend is dat ouders mondiger zijn om de belangen van hun kind te behartigen in plaats van samen te werken met de leraar of school. Dit heeft niet alleen gevolgen voor passend onderwijs, maar zorgt wel voor een hogere prestatiedruk.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs