U bent hier

Gebruik prestatiebeloning voor onbevoegde leerkracht

Het aantal onbevoegde leerkrachten voor de klas is te hoog: in het vo heeft ruim 18% geen bevoegdheid. Uit onderzoek van hoogleraar Jaap Dronkers bleek eerder dit jaar dat leerlingen beter presteren wanneer er bevoegde mensen voor de klas staan. Wij zijn van mening dat de overheid schoolbesturen kan helpen door het geld van de prestatiebeloning te gebruiken voor de scholing van leerkrachten, zoals Walter Dresscher (AOb) deze week opperde.

Bevoegd
Op de site bevoegd.nl publiceert het Ministerie van OCW de cijfers van bevoegde leerkrachten en lesgevend personeel. Hieruit blijkt dat in het mbo bijna 9% van het lesgevend personeel onbevoegd is en in het po 5% (cijfers uit 2008).
De site biedt ook de mogelijkheid de cijfers per vo-instelling te bekijken.

Nieuwe vakken
Natuurlijk is het uitgangspunt dat leerkrachten bevoegd moeten zijn voor het vak. Toch is het historisch zo gegroeid dat leerkrachten lesgeven in een vak waar zij geen bevoegdheid voor hebben. Toen in de jaren ’70 het vak maatschappijleer in het vo werd ingevoerd, werd iedereen met een bevoegdheid voor geschiedenis, aardrijkskunde en nog een paar vakken door scholen ingezet voor maatschappijleer. Er was immers geen opleiding voor dat vak.
Daarnaast geldt dit voor bijvoorbeeld zij-instromers. Dit zijn mensen die vanuit hun professionele achtergrond geschikt zijn om een bepaald vak te geven, maar het juiste papiertje niet hebben. Met de invoering van de Wet BIO is dat een stuk lastiger geworden.

Geld
De voorkeur van schoolbesturen gaat uit naar bevoegd personeel, maar dat is simpelweg niet altijd te krijgen. Soms is de keuze nu eenmaal beperkt tussen een les níet laten geven, of een onbevoegde leerkracht voor de klas zetten. Als de overheid nu wil inzetten op kwaliteit in het onderwijs, kan het de besturen een handje helpen door het geld van de prestatiebeloning beschikbaar te stellen voor het opleiden van onbevoegde docenten. Onze leerlingen hebben recht op bevoegde leerkrachten.

MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs