U bent hier

Fusiestop van de baan

Minister Plasterk ziet geen wettelijke mogelijkheid om een fusiestop in te stellen. Hij vindt dat ook niet nodig, nu zijn wetsvoorstel voor een fusietoets in de maak is. Wij zijn blij dat hiermee een fusiestop van de baan is.

Minister Plasterk ziet geen wettelijke mogelijkheid om een fusiestop in te stellen. Hij vindt dat ook niet nodig, nu zijn wetsvoorstel voor een fusietoets in de maak is. Wij zijn blij dat hiermee een fusiestop van de baan is.

Staatssecretaris Van Bijsterveldt kondigde aan dat zij in het MBO alleen toestemming voor fusies geeft als daar een dringende reden voor is. Dat kan volgens ons nauwelijks gevolgen hebben voor huidige fusieplannen. Instellingen fuseren naar onze waarneming nooit zonder goede reden.

Beperkte fusietoets De Besturenraad is voorstander van een beperkte fusietoets in het onderwijs. Zo'n fusietoets, uitgevoerd door de NMa, moet alleen tot doel hebben de levensbeschouwelijke en didactische diversiteit van het onderwijsaanbod te garanderen. Daarmee is de keuzevrijheid van ouders en leerlingen gewaarborgd, ook als het onderwijs in bepaalde regio's onder slechts één bestuur valt.

Veel fusies van onderwijsinstellingen zijn juist bedoeld om een gedifferentieerd onderwijsaanbod mogelijk te maken of in stand te houden. Waar het om gaat, is dat ouders en leerlingen voldoende keuze hebben uit scholen met diverse levensbeschouwelijke achtergronden en didactische uitgangspunten. Of die scholen onder één of meer besturen vallen, doet minder ter zake.

MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs