U bent hier

Fusie ROC's onder druk van OCW afgeblazen

De voorgenomen fusie tussen het Horizon College en het Regio College in Noord-Holland gaat mede onder druk van het ministerie van OCW niet door. Door het samengaan van de twee instelling zou een roc van ongeveer 20.000 deelnemers ontstaan. Politiek Den Haag vindt echter dat er een einde moet komen aan de bestuurlijke schaalvergroting in het onderwijs.

De voorgenomen fusie tussen het Horizon College en het Regio College in Noord-Holland gaat mede onder druk van het ministerie van OCW niet door. Door het samengaan van de twee instelling zou een roc van ongeveer 20.000 deelnemers ontstaan. Politiek Den Haag vindt echter dat er een einde moet komen aan de bestuurlijke schaalvergroting in het onderwijs.

Staatssecretaris Van Bijsterveldt, die het mbo in haar portefeuille heeft, heeft persoonlijk haar gezag aangewend om de plannen niet door te laten gaan. Dat heeft zijn effect gehad, zo blijkt uit een verklaring die beide roc's hebben uitgegeven. Daarin staat dat de besturen van het Horizon College en het Regio College is gebleken dat ze 'onder de huidige wetgeving niet op medewerking van het ministerie van OCW kunnen rekenen'.

Maar ook intern was er geen volledig draagvlak voor de fusie. De centrale medezeggenschapsraad (cmr) van het Horizon College (14.000 deelnemers) gaf een negatief advies, de cmr van het Regio College (6.000 deelnemers) was wel positief.

Nu een fusie van de baan is gaan de beide colleges van bestuur onderzoeken welke andere vormen in de toekomst wenselijk en mogelijk zijn. Ze blijven overtuigd van het belang 'van de beoogde organisatorische integratie voor het onderwijs in de regio boven het Noordzeekanaal'.

Uit de verklaring van de beide colleges valt op te maken dat ze van mening zijn dat het fusieplan past binnen het huidig beleid van OCW. 'Het opgestelde bedrijfsplan voldoet wel aan de inhoudelijke criteria van de fusietoets. De menselijke maat blijft in de nieuwe organisatie gehandhaafd, evenals variëteit van en keuzevrijheid voor het opleidingenaanbod', aldus de verklaring.

Als gevolg van een ministeriële regeling die in mei 2009 van kracht is geworden, is een fusie in het mbo alleen nog mogelijk als het voortbestaan van een van de fusiepartners in het geding is. Het uitgangspunt van de regeling is 'nee, tenzij'. Volgens OCW zijn inmiddels meer fusieplannen ingetrokken of in de ijskast gezet.

In aanvulling op de ministeriële regeling voor fusies in de bve-sector ligt er nu een wetsvoorstel Fusietoets bij de Tweede Kamer. In dat wetsvoorstel zijn voor alle onderwijssectoren (van primair onderwijs tot en met het wetenschappelijk onderwijs) de voorwaarden opgenomen waaraan een fusieaanvraag zal worden getoetst.

MBO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs