U bent hier

Forse kritiek Raad van State, maar Lerarenregister komt er toch

Het invoeren van het Lerarenregister per 2017 is “prematuur” en de sancties die staan op het niet-registreren “onwerkbaar en vaak ook onevenredig”. Dat oordeelt de Raad van State. Het kabinet stelt volledige invoering van het register wordt nu uit tot 2026. 

Het lerarenregister werkt zo: iedere gevoegde leraar in functie moet zich registeren. Vervolgens moet hij elke vier jaar aantonen dat hij zijn bekwaamheid heeft onderhouden om zijn lesbevoegdheid te behouden. Tegelijkertijd regelt het wetsvoorstel het recht op professionele ontwikkeling van de leraar.

Doel: onbevoegd lesgeven bestrijden. 

Voorwaarden ontbreken

Het register kán een bijdrage leveren aan verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, schrijft de afdeling advisering van de Raad van State deze week, maar wel onder bepaalde voorwaarden. En die voorwaarden, daar schort het aan.

Oorzaken lerarentekort aanpakken

“Het verbeteren van de positie en de kwaliteit van de leraren begint namelijk met het aanpakken van het onbevoegd lesgeven door het wegnemen van de oorzaken van het lerarentekort”, aldus de Raad. 

Hij adviseert daarom eerst het volgende op orde te maken:

  • Pak het lerarentekort aan
  • Stel beperkingen aan het gebruik van onbevoegde leraren
  • Stem aanbod en kwaliteit van de lerarenopleidingen beter af op de bijscholingsvraag van scholen
  • De beroepsgroep moet tot ontwikkeling komen
  • Stel voldoende tijd en middelen ter beschikking

Bovendien vindt de Raad de sanctie (je lesbevoegdheid kwijtraken) op dit moment “onwerkbaar en vaak ook onevenredig”. 

Volledig operationeel in 2026

Het kabinet paste, op advies van de Raad, het wetsvoorstel aan. Nu staat er dat elke leraar zich voor 01-08-2018 registreert in het lerarenregister. De eerstvolgende vier jaar geldt alleen de verplichting tot herregistratie.

Doel is het register na 01-08-2026 volledig operationeel te maken, evenals de sancties bij onvoldoende bijscholing. “In een routekaart worden de randvoorwaarden benoemd waaraan per fase voldaan moet worden voordat de overstap naar een volgende fase aan de orde kan zijn.”


PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs