U bent hier

Forse inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid

Indien een medewerker werkzaam in het onderwijs (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, bestaat de kans dat de medewerker met een forse inkomensdaling geconfronteerd wordt en in het ergste geval uitkomt op het minimumloon. De regelingen omtrent arbeidsongeschiktheid waar medewerkers in het onderwijs recht op kunnen hebben bij arbeidsongeschiktheid zijn complex en niet altijd goed te doorgronden. Daarom willen wij het een en ander verduidelijken.

De wijze waarop je een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering voor jouw medewerkers hebt gesloten, kan invloed hebben op de risico’s die je als werkgever loopt indien een medewerker arbeidsongeschikt wordt.

Bij veel leden van Verus zien wij dat het niet altijd duidelijk is of en welke aanvullende verzekeringen er bij arbeidsongeschiktheid zijn afgesloten. Betreft dit een semi-collectieve verzekering (vrijwillig) of een collectieve verzekering (verplicht), of heb je helemaal geen arbeidsongeschiktheidsverzekering voor jouw medewerkers afgesloten? Indien je een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering voor je medewerkers hebt afgesloten, welke dekking biedt deze verzekering dan? Van belang is om na te gaan of de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nog) aansluit op een eventuele arbeidsvoorwaardelijke toezegging.

Hoe heb je de dekking bij arbeidsgeschiktheid voor uw medewerkers geregeld?

Wij helpen je graag om inzicht te krijgen in de (eventuele) huidige dekkingen die je momenteel hebt afgesloten voor jouw medewerkers. Welke eventuele risico’s de huidige dekkingen zowel voor jou als werkgever als je medewerkers inhouden. Van belang is om te weten dat ook als je een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor je medewerkers hebt gesloten, je een risico kunt lopen als je jouw medewerkers niet voldoende (inhoudelijk, frequentie) informeert over het bestaan van de verzekering (aansprakelijkheid). Naast ons advies kunnen wij je ook helpen met oplossingen die aansluiten bij jouw situatie.

Bijgaande link laat een filmpje zien met nuttige informatie over een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering. Indien je vragen hebt, neem contact op met Carola van der Meeren voor vragen en verdere informatie.

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs