U bent hier

Formatief ontslag en DGO

Arbeidsrecht , cao –vragen, leerlingzaken… Onze leden kunnen voor eerstelijns vragen op onderwijsrechtelijk  terrein altijd bij de Besturenraad-helpdesk terecht. De komende weken behandelen we in de nieuwsbrief een aantal veelgestelde vragen. Deze week: Wanneer moet een bestuur in het Primair onderwijs DGO voeren als er sprake is van een formatief ontslag?

Het antwoord
“Hierbij moet worden gekeken naar art. 10 van de cao en naar art. 7 van het Reglement Participatiefonds.

De CAO geeft aan dat Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) gevoerd moet worden als de regeling werkgelegenheidsbeleid gehanteerd wordt. Geldt de regeling ontslagbeleid nog, dan hoeft alleen DGO gevoerd te worden als wordt afgeweken van de bij het bestuur geldende afvloeiingsregeling.

In het Reglement Participatiefonds staan de regels voor formatief ontslag in art. 7. Dit artikel is met ingang van dit schooljaar ingrijpend gewijzigd. Toegevoegd zijn een art.7A waarin de regels voor een ontslag wegens daling van de personele bekostiging bij werkgelegenheidsbeleid wordt geregeld en art. 7 B voor de regels voor ontslag wegens reorganisatie.

Let u er vooral op dat er bij de ontslaggrond in zowel art. 7 A en art. 7 B geen onderscheid wordt gemaakt tussen werknemers met een vast dienstverband en een tijdelijk dienstverband. In beide gevallen moet volgens het Reglement DGO worden gevoerd en moet het sociaal plan worden uitgevoerd. Dit is dus een uitbreiding ten opzichte van de verplichtingen uit de cao. Daar hoeft, als de regeling werkgelegenheidsbeleid wordt gehanteerd, alleen DGO te worden gevoerd als werkgevers met een vast dienstverband moeten afvloeien.”

De nieuwsbrief van het vf/pf besteedde in januari uitgebreid aandacht aan dit onderwerp.

Hebt u een onderwijsrechtelijke vraag? Neem dan contact op met onze Helpdesk.

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs