U bent hier

Felicitaties aan deelnemers Masterclass ‘Besturen en toezicht houden vanuit waarden’

Acht deelnemers (zie foto) hebben met succes de masterclass ‘Besturen en toezicht houden vanuit waarden’ afgerond. Zij namen op 11 september jl. aan de VU na de beoordeling van hun thesis hun certificaat in ontvangst.

“Het unieke van deze masterclasses is de combinatie van verdieping op inhoud, reflectie op eigen houding en gedrag en het werken aan een waardengedreven schoolorganisatie en het is mooi om te zien hoe deelnemers dat toepassen op hun persoonlijke situatie”, zegt adviseur Verus en docent masterclasses Carla Rhebergen.

‘Gesterkt door theorie en praktijk mag ik verder gaan op de weg die we met De Viermaster gaan’, Henk Jonker - directeur-bestuurder De Viermaster

Verdiepend en praktisch

In de zeven masterclasses is veel gelezen over governance, hard nagedacht over de eigen governance en veelvuldig gediscussieerd met elkaar over toezicht houden en besturen. De thesis waar de deelnemers aan werkten gaat verder dan een theoretische beschouwing, omdat juist de persoonlijke zoektocht naar waarden of een concreet thema dat past bij de persoonlijke situatie meerwaarde heeft in dit programma.

‘Van ecologisch denken van Gerda van Dijk, via de financiën van Tjerk Budding tot aan de wijsheden van onze governance-goeroe Rienk Goodijk..., zij hebben mij allemaal intens gevoed in mijn zoektocht. En Carla ook, mijn supercoach!’, Freek ten Klooster - college van bestuur VCO Harderwijk Hierden

Het programma

Vooraanstaande hoogleraren delen tijdens de masterclass de laatste inzichten en onderzoeken rond een bepaald thema, waarna docenten van Verus u bijstaan om deze theorie naar uw eigen praktijk te vertalen door middel van casestudies, inspirerende praktijkvoorbeelden en moderne toepassingsmethodieken. De interactie met de andere deelnemers en de doorlopende leerlijn waarin aan persoonlijke ontwikkeling, reflectie en opbouw wordt gewerkt zijn waardevol voor de deelnemers.

Interesse?

U kunt zich inschrijven voor de volgende masterclass of eerst meer informatie inwinnen

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs