U bent hier

Extra geld voor kind met taalachterstand

Extra geld voor kind met taalachterstand

Staatssecretaris Dijksma trekt 20 miljoen euro extra uit om het onderwijs aan jonge kinderen met een taalachterstand in de groepen 1 en 2 te versterken. Met het geld moeten taalachterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt. Ook wordt extra aandacht besteed aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

Extra geld voor kind met taalachterstand

Staatssecretaris Dijksma trekt 20 miljoen euro extra uit om het onderwijs aan jonge kinderen met een taalachterstand in de groepen 1 en 2 te versterken. Met het geld moeten taalachterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt. Ook wordt extra aandacht besteed aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

Staatssecretaris Dijksma maakt hierover prestatieafspraken met de brancheorganisatie voor het primair onderwijs (PO-Raad), besturen- en onderwijsvakorganisaties, waaronder de Besturenraad, en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Scholen met achterstandsleerlingen krijgen het geld in 2008 en 2009 onder meer om lesprogramma's aan te schaffen en leraren op te leiden. Ook kunnen zij daarmee de overgang verbeteren van voorschoolse educatie (in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven) naar vroegschoolse educatie (in groep 1 en 2 van de basisschool).

Subsidie weigeren De scholen in kwestie krijgen het geld ongevraagd. Het geld is geoormerkt. Mocht uw school geen behoefte hebben aan deze eenmalige subsidie, dan kunt u dit kenbaar maken met het 'subsidieweigering retourformulier' dat bij de regeling zit. Dat moet vóór 1 oktober 2008 gebeuren. De eerste uitbetaling van de subsidie is in december 2008.

Het totale budget voor vroeg- en voorschoolse educatie loopt op tot ruim 210 miljoen euro in 2011.

Meer informatie Met vragen kunt u terecht bij Wout Neutel, 070 348 11 48, wneutel@besturenraad.nl.

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs