U bent hier

Extra geld peuterspeelzalen voor aanpak taalachterstand

Staatssecretaris Dijksma gaat extra investeren in peuterspeelzalen, zodat ze beter in staat zijn om taalachterstand bij kinderen weg te werken. Het kabinet wil dat uiterlijk in 2011 alle kinderen die het risico lopen dat ze de Nederlandse taal onvoldoende beheersen, voor- en vroegschoolse educatie (vve) krijgen. Dat kan zowel in een peuterspeelzaal als in de kinderopvang zijn.

Staatssecretaris Dijksma gaat extra investeren in peuterspeelzalen, zodat ze beter in staat zijn om taalachterstand bij kinderen weg te werken. Het kabinet wil dat uiterlijk in 2011 alle kinderen die het risico lopen dat ze de Nederlandse taal onvoldoende beheersen, voor- en vroegschoolse educatie (vve) krijgen. Dat kan zowel in een peuterspeelzaal als in de kinderopvang zijn.

In totaal trekt de staatssecretaris zestig miljoen uit om de positie van de peuterspeelzalen te versterken. De staatssecretaris kondigt dit aan in een brief aan de Tweede Kamer. Die heeft eerder in verschillende moties aangedrongen op een versteviging van het vve-beleid. In het coalitieakkoord was dat ook opgenomen.

Vve-programma's worden zowel door de kinderopvang als door peuterspeelzalen aangeboden, maar dat is niet in elke gemeente ruim voldoende voorhanden. Dijksma heeft met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) afgesproken dat de gemeenten een leidende rol krijgen bij het realiseren van voldoende vve-programma's binnen hun grenzen. Het streven van het kabinet is dat in 2011 de taalachterstand van leerlingen met veertig procent gedaald is ten opzichte van 2002.

In de praktijk blijkt ook dat ouders met een kind dat een taalachterstand heeft of zou kunnen oplopen, niet altijd de weg weten te vinden naar de peuterspeelzalen. De kosten zouden daar onder meer een rol bij spelen. Dijksma trekt daarom twintig miljoen euro uit voor een financiële tegemoetkoming aan ouders.

Ook de kwaliteit van de peuterspeelzalen is niet overal aan de maat. Om te zorgen voor een beter fundament wordt wettelijk vastgelegd dat een leidster maximaal acht peuters onder haar hoede mag hebben. Hiervoor komt 35 miljoen euro beschikbaar. Het toezicht op de peuterspeelzalen wordt versterkt, hierin krijgen GGD en Onderwijsinspectie een nadrukkelijker rol.

De staatssecretaris maakt zich overigens zorgen over een daling van het aantal kinderen dat een peuterspeelzaal bezoekt. Uit onderzoek blijkt dat in 2005 nog 66 procent van de twee- tot vierjarigen naar een peuterspeelzaal ging, in 2007 was dat gedaald tot 50 procent. Dijksma laat uitzoeken of deze trend te keren is.

Het is de bedoeling dat kinderopvang en peuterspeelzalen de komende jaren naar elkaar toegroeien en meer met elkaar samenwerken. Dijksma werkt aan een wetsvoorstel om dat te bevorderen. Deze wet zou op 1 januari 2010 in werking moeten treden. Het verschil tussen kinderopvang en peuterspeelzaal is alleen al in aantal uren opvang zichtbaar, respectievelijk 8 à 10 uur per dag en 2 à 3 uur per dag.

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs