U bent hier

Extra aanpassing voor eindexamen in het VO

Het schooljaar loopt door de aanhoudende coronapandemie voor veel scholen en hun leerlingen anders dan gepland. Dit betekent voor eindexamenleerlingen dat ook hun weg naar het examen, ondanks alle aanpassingen, niet zo soepel verloopt. Daarom krijgen eindexamenleerlingen de mogelijkheid om één vak niet mee te laten tellen voor hun examen.

In een persbericht van het ministerie van OCW zegt minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) dat vanwege de quarantainemaatregelen en uitval van lessen ook veel anders is verlopen dit schooljaar. Voor sommige eindexamenleerlingen spenderen ze de helft van hun middelbare schooltijd in de pandemie. Daarom wil hij eindexamenleerlingen dit jaar dezelfde kansen geven als de lichting van vorig jaar. ‘’Met deze extra aanpassing van het eindexamen geven we leerlingen als ze het nodig hebben de kans om een volwaardig en goed diploma te halen.’’

Niet-kernvak

Leerlingen mogen één niet-kernvak wegstrepen, de zogeheten duimregeling. Hierbij mag het niet gaat om kernvakken als Nederlands, Engels en wiskunde. Het eindcijfer van het weggestreepte vak telt niet mee voor de uitslag, maar blijft wel zichtbaar op de cijferlijst. Zo kunnen middelbare scholieren gewoon doorstromen naar het vervolgonderwijs. Overigens kan wegstrepen enkel als een leerling hierdoor alsnog kan slagen. Eerder werd al aangekondigd dat examenleerlingen twee herkansingsmogelijkheden hebben én er een extra tijdvak is waarover de eindexamens uitgespreid kunnen worden.

Minister Wiersma roept leerlingen op om het wegstrepen alleen in te zetten als het echt nodig is. “Het is belangrijk om jezelf zo goed mogelijk voor te bereiden op je vervolgopleiding en al je vakken te halen. Als uit je cijferlijst blijkt dat het toch niet allemaal gelukt is, dan krijg je net als vorig jaar de mogelijkheid van deze regeling gebruik te maken.”

VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs