U bent hier

Expertmeeting Vrijheid van Onderwijs Besturenraad en VKO

De overheid eigent zich steeds meer zaken toe die onder de deugdelijkheideisen worden geschaard. Daarbij is er sprake van een hellend vlak. De vraag is hoe scholen vanuit het bijzonder onderwijs op deze ontwikkeling moeten en kunnen reageren. Dit kwam aan de orde tijdens een expertmeeting rond de vrijheid van onderwijs, afgelopen dinsdag. Leden, medewerkers en bestuurders van de Besturenraad en VKO kwamen bijeen in Woerden.

Hansko Broeksteeg (voorzitter van de commissie onderwijsstelsel van de VKO) en Berend Kamphuis (lid van de Onderwijsraad) leverden een bijdrage aan het gesprek.

Deugdelijkheidseisen
Een belangrijk onderdeel van het gesprek betrof het onderwerp van de deugdelijkheidseisen. Dat zijn eisen van de kant van de overheid, zoals de eisen over de bekwaamheid van leraren. De ontwikkeling laat zien dat de overheid zich steeds meer op het gebied van kwaliteit begeeft.

Versmelting
Daarvan geeft de Onderwijsraad wel aan dat dit het terrein van de inrichtingsvrijheid betreft, en dat hoort bij de school. Maar de raad legitimeert dat er een zekere mate van versmelting is tussen deugdelijkheidseisen en kwaliteit. Zo eigent de overheid zich steeds meer zaken toe die onder de deugdelijkheidseisen worden geschaard. Daarin is sprake van een hellend vlak en het roept de vraag op hoe scholen vanuit het bijzonder onderwijs op deze ontwikkeling moeten en kunnen reageren.

Standpunten
Het gesprek bood de aanwezigen de gelegenheid kennis te nemen van de standpunten van de beide organisaties over het rapport. Ook werd duidelijk hoe belangrijk het is om kennis te nemen van artikel 23 als een artikel dat onder meer juridische, principiële, historische en praktische kanten heeft.

Hier leest u het standpunt van de Besturenraad en het rapport van de commissie onderwijsstelsel van de VKO.

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs