U bent hier

Expertisecentrum helpt scholen weg vinden in nieuwe media

De nieuwe media (televisie, internet, mobieltjes, enz.) hebben een grote invloed op kinderen. Voor scholen, maar ook voor ouders, is het de vraag hoe zij hiermee om moeten gaan. Om hen daar verstandig en bewust mee om te laten gaan heeft het kabinet besloten geld uit te trekken voor de oprichting van een expertisecentrum mediawijsheid.

De nieuwe media (televisie, internet, mobieltjes, enz.) hebben een grote invloed op kinderen. Voor scholen, maar ook voor ouders, is het de vraag hoe zij hiermee om moeten gaan. Om hen daar verstandig en bewust mee om te laten gaan heeft het kabinet besloten geld uit te trekken voor de oprichting van een expertisecentrum mediawijsheid.

Het centrum wordt ondergebracht bij het Instituut voor Beeld en Geluid en krijgt ook loketten in openbare bibliotheken. De ministerraad heeft daar vrijdag mee ingestemd op voorstel van minister Plasterk van OCW en minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin.  Dit jaar is 500.000 euro beschikbaar, in 2009 en 2010 tenminste een miljoen euro per jaar.

Volgens een verklaring van het ministerie van OCW gaat het nieuwe expertisecentrum kennis en activiteiten op het gebied van media-educatie bundelen en aantrekkelijker maken. De belangrijkste doelgroepen zijn kinderen en jongeren, hun ouders en leerkrachten.

Een aantal organisaties uit het onderwijs en de media, waaronder Kennisnet en het Instituut voor Beeld en Geluid, worden samen verantwoordelijk voor het nieuwe centrum. Ook ouderorganisaties krijgen een belangrijke stem. Het centrum zal ook een uitgebreide online-service gaan verzorgen. De Besturenraad maakt deel uit van de programmaraad van Kennisnet.

Behalve in een kenniscentrum, investeert het kabinet in betere informatie over audiovisuele producten. Het Nederlands Instituut voor Classificatie van de Audiovisuele Media (NICAM), gaat daarvoor een speciale website opzetten, zodat ouders kunnen kijken of een programma geschikt is voor hun kind.

Ouders en opvoeders worden ook meer betrokken bij het opstellen van de criteria van de Kijkwijzer en afhandeling van klachten over schadelijke programma's. Ook komt er een nieuwe leeftijdsgrens voor de Kijkwijzer - vanaf 9 jaar - om het gat tussen 6 en 12 jaar te dichten.

Het Commissariaat voor de Media controleert geregeld of de omroepen zich aan de leeftijdsgrenzen houden. Het kabinet gaat daarnaast onderzoeken of bioscopen, videotheken en winkels dit ook doen.

>>Zie ook www.mediawijsheidkaart.nl.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs