U bent hier

Experiment met leesproject voor ouders van baby's

Bibliotheken en consultatiebureaus gaan in de toekomst mogelijk ouders van baby's aansporen om boeken te lenen en met hun kind te lezen. Door al in een heel vroeg stadium ouders en kind vertrouwd te maken met lezen, hebben de kinderen een goede basis voor het lees- en taalonderwijs als ze naar school gaan. Deze aanpak komt uit Groot-Brittanië en is daar heel succesvol.

Bibliotheken en consultatiebureaus gaan in de toekomst mogelijk ouders van baby's aansporen om boeken te lenen en met hun kind te lezen. Door al in een heel vroeg stadium ouders en kind vertrouwd te maken met lezen, hebben de kinderen een goede basis voor het lees- en taalonderwijs als ze naar school gaan. Deze aanpak komt uit Groot-Brittanië en is daar heel succesvol.

Om na te gaan of deze wijze van leesbevordering - die Boekstart heet - ook in Nederland aanslaat, komt er op korte termijn een proef in 23 basisbibliotheken in Brabant. Volgend jaar volgen andere delen van het land.

Doel van het experiment is om ouders van baby's intensief met boeken en het lezen daarvan in aanraking te brengen, door ze actief te binden aan de plaatselijke bibliotheek. Door al op prille leeftijd te beginnen kan er een doorlopende leeslijn ontwikkeld worden, waarop het onderwijs later kan voortborduren.

Boekstart is voor kinderen tot vier jaar. De ervaring in Groot-Brittanie is dat met 'Bookstart' kinderen niet alleen met een voorsprong het aanvankelijke lees- en taalonderwijs aanvangen, maar dat ze deze voorsprong ook gedurende hun hele schoolloopbaan weten te behouden.

Het initiatief van Boekstart gaat uit van de Stichting Lezen, in samenwerking met de Vereniging Openbare Bibliotheken. Het project maakt onderdeel uit van het programma leesbevordering 'Kunst van het lezen'. Dat gesubisideerd wordt door het ministerie van OCW. Een ander onderdeel van dit programma is extra steun voor bibliotheken van scholen met veel achterstandsleerlingen, die een goed plan hebben om het leesniveau te verhogen.

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs