U bent hier

Evangelische VO-school in Wierden gaat door

Op 1 augustus 2008 start in Wierden een nieuwe school voor voortgezet onderwijs op evangelische grondslag. Het bestuur voelt zich gesteund door staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs) die onlangs in een spoeddebat in de Tweede Kamer heeft verzekerd dat er geen beletselen zijn om te beginnen.

Op 1 augustus 2008 start in Wierden een nieuwe school voor voortgezet onderwijs op evangelische grondslag. Het bestuur voelt zich gesteund door staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs) die onlangs in een spoeddebat in de Tweede Kamer heeft verzekerd dat er geen beletselen zijn om te beginnen.

Het plan was op losse schroeven komen te staan omdat de gemeenteraad van Wierden eerder geweigerd had om huisvesting ter beschikking te stellen. De gemeente beriep er zich op dat daar in de begroting niet in voorzien was en dat de huisvesting van de evangelische school tot een tekort zou leiden.

De Afdeling Rechtspraak van de Raad van State stelde de gemeente in april in een beroepsprocedure in het gelijk. De staatssecretaris meent dat deze uitspraak niet meer relevant is omdat die gebaseerd is op voorbije schooljaren en de gemeente inmiddels voldoende tijd heeft gehad om rekening te houden met de komst van de school. Er zijn inmiddels al enkele tientallen leerlingen aangemeld en er zijn ook docenten aangetrokken.

Van Bijsterveldt heeft de provincie Overijssel nu opgedragen om voor 10 juni 2008 de gemeente Wierden tot de orde te roepen. Als de provincie dat nalaat dan zal het ministerie van Binnenlandse Zaken ingrijpen. Vast staat namelijk dat de school vanaf 1 augustus 2008 in aanmerking komt voor rijksbekostiging. Huisvesting is echter een verantwoordelijkheid van de gemeente.

De aanvraag voor het vestigen van een nieuwe Evangelische middelbare school is gedaan door de Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs, gevestigd te Houten. Onder de naam De Passie heeft de stichting al scholen in Rotterdam, Amsterdam en Utrecht. Het gaat om scholen met vmbo-t/l, havo en vwo.

De Besturenraad heeft ondersteuning geboden op infrastructureel gebied (prognose, regionale inbedding, overleg met OCW en provincie, financiën/bekostiging, mogelijke doordecentralisatie van huisvestingsgelden, e.d.) en op juridisch terrein.

Het Evangelisch onderwijs is sinds ruim tien jaar erkend als een richting die voor subsidiëring door de overheid in aanmerking komt.

VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs