U bent hier

Evangelische PO-school in Tilburg

De gemeente Tilburg werkt mee aan de vestiging van een evangelische basisschool in Tilburg. Volgens het college van B. en W. voldoet de school aan de eis dat er naar verwachting voldoende leerlingen zijn die de school gaan bezoeken. De gemeente gaat daarom op zoek naar geschikte huisvesting zodat de school op 1 augustus 2009 van start kan gaan.

De gemeente Tilburg werkt mee aan de vestiging van een evangelische basisschool in Tilburg. Volgens het college van B. en W. voldoet de school aan de eis dat er naar verwachting voldoende leerlingen zijn die de school gaan bezoeken. De gemeente gaat daarom op zoek naar geschikte huisvesting zodat de school op 1 augustus 2009 van start kan gaan.

Het verzoek is ingediend door de Vereniging van Evangelische Scholen in Amsterdam. Volgens de gemeente is het potentieel aan leerlingen in Tilburg en omgeving groot genoeg om de stichting van een school op evangelische grondslag te rechtvaardigen. De stichtingsnorm ligt op 229 leerlingen. Bij de start zou het gaan om 347 leerlingen, een aantal dat de jaren daarna volgens de prognoses constant blijft.

Er is ook gekeken naar de ontwikkeling van de evangelische basisschool Online in Eindhoven, die is in acht jaar tijd gegroeid van 90 naar 329 leerlingen. Die zijn afkomstig uit de verre regio, tot aan zuid-Limburg toe.

Nederland telt op dit moment zes evangelische basisscholen: De Rank in Arnhem, De Morgenster in Amsterdam, Het Schatrijk in Zaandam, de Oase in Almere, Online in Eindhoven en de Wilhelminaschool in Doetinchem. Deze laatste school heeft een protestants-christelijke grondslag, maar sinds 1988 is dat een evangelisch-christelijke identiteit.

De evangelische scholen hebben hun krachten gebundeld in het Platform Evangelisch Onderwijs Nederland (PEON). De Vereniging Evangelische Scholen is daar niet bij aangesloten. De evangelische zuil onderscheidt zichzelf van andere gevestigde kerkelijke stromingen door niet het accent te leggen op zogenoemde belijdenisgeschriften maar op de persoonlijke relatie met God door Jezus Christus en de wedergeboorte met de Heilige Geest.

Er zijn eerder ook pogingen gedaan om in Leiden en in Oss te komen tot de stichting van een basisschool op evangelische grondslag. Verzoeken aan de gemeenten in kwestie om medewerking te verlenen aan het realiseren van huisvesting werden echter afgewezen, omdat de scholen niet zouden kunnen voldoen aan de geldende stichtingsnorm. De Raad van State stelde de beide gemeenten in beroepsprocedures in het gelijk.

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs