U bent hier

Er verandert het een en ander voor uw toezichthouders

Door de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties verandert er het een en ander voor (enkele van) uw toezichthouders. Bereid u tijdig voor.

Toezichthouders die tot 1 mei 2016 fictief in dienst waren moeten een keuze maken over de verloning van hun vergoeding. Indien geen keuze wordt gemaakt, stopt de verloning per 1 januari 2017. Het gevolg is dat de toezichthouders zelf verantwoordelijk is voor de afdracht van de loonbelasting, premie volksverzekering en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. Indien uw toezichthouder de verloning na 1 januari 2017 door wil laten lopen, moet er tijdig actie ondernomen worden.

Opting-in

Voor 1 januari 2017 moeten de onderwijsinstelling en de toezichthouder gezamenlijk besluiten de arbeidsrelatie tussen hen aan te merken als een fictief dienstverband. Er zijn drie voorwaarden:

  • u ontvangt een vergoeding voor uw werkzaamheden,
  • u bent geen werknemer bij de onderwijsinstelling, en
  • u verricht uw werkzaamheden niet als ondernemer

Na opting-in moet de onderwijsinstelling loonbelasting, premie volksverzekering en de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW inhouden op de vergoeding en afdragen aan de Belastingdienst. Opting-in betekent niet dat uw toezichthouder verzekert is voor de werknemersverzekeringen. Ook heeft opting-in geen arbeidsrechtelijke gevolgen.

Indien u kiest voor opting-in, dan moet u gezamenlijk een melding doen bij de Belastingdienst door middel van dit formulier. De Belastingdienst moet het formulier ontvangen hebben voordat de eerste inhouding op de vergoeding plaatsvindt. De onderwijsinstelling ontvangt een bevestiging.

Zowel de toezichthouder als de onderwijsinstelling kunnen elk moment stoppen met opting-in, zij het niet met terugwerkende kracht. Na (schriftelijke) melding bij de andere partij en de Belastingdienst eindigt de opting-in. 

BTW

De wijze waarop de betaling van de vergoeding plaatsvindt, heeft geen gevolgen voor de BTW-verplichting. Uw toezichthouder dient in principe BTW in rekening te brengen, tenzij een beroep kan worden gedaan op de kleine ondernemersregeling. 

Vragen hierover? Neem contact op met juriste Josine van der Brug

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs