U bent hier

Emoena - Leiderschap in een multireligieuze context

Emoena is een nieuw en uniek 18-daags leiderschapsprogramma voor professionals die veel te maken krijgen met religieuze diversiteit, zoals schooldirecteuren en docenten levensbeschouwing, godsdienst en burgerschapseducatie. Verus is partner van Emoena.

Thema’s zoals religie en gender, tekst en interpretatie, nieuwe en oude rituelen komen langs, maar ook: wat te doen wanneer geconfronteerd met morele dilemma’s en hoe omgaan met conflicten binnen en tussen gemeenschappen? Het programma start op 28 oktober 2019 en gaat telkens op maandagen door en dit min of meer tweewekelijks tot juli 2020 (agenda opvragen kan via info@emoena.nl).

De school, zo wordt vaak gezegd, is een afspiegeling van de samenleving. Tegelijk willen scholen en leerkrachten jonge mensen vormen en hen de kennis en competenties meegeven die ze nodig hebben voor de plurale samenleving. Op die manier wil onderwijs bewust bijdragen aan een meer inclusieve maatschappij.

Kennis en lef

Dit vraagt veel van het docentencorps en schoolleiders. Van leerkrachten wordt niet enkel gevraagd dat ze op genuanceerde manier kennis kunnen doorgeven over de verschillende levensbeschouwingen, maar ook dat ze recht doen aan elke stem in de klas. En de klas moet de plaats zijn waar leerlingen hun dialoogvaardigheden en interlevensbeschouwelijke competenties oefenen.

Een hele uitdaging voor leerkrachten die zich de vraag kunnen stellen of ze misschien zelf wel genoeg weten over alle tradities. Wat te doen met complexe vraagstukken? Hoe omgaan met leerlingen die oprecht boos zijn, beledigd zijn of elkaar beledigen? Een veilig klimaat creëren vraagt om kennis, maar vooral ook om lef, om juist die pittige thema´s aan te durven die zoveel anderen laten liggen.

Ook schooldirecteuren worstelen met vragen rond identiteit en diversiteit. Hoe creëer je een inclusieve schoolomgeving? Wat zijn de gevoeligheden rond rituelen en ethische voorschriften in de verschillende tradities en hoe kan je het gesprek aangaan? Hoe zet je een interlevensbeschouwelijk project op?

Bij elkaar

Emoena wil je kennis, inzicht en vaardigheden bieden, zodat je als docent en/of leidinggevende op een school deze, maar ook andere uitdagingen rond religieuze diversiteit beter het hoofd kan bieden. Daarnaast brengt het mensen vanuit allerlei verschillende (religieuze) achtergronden bij elkaar, wat schitterende mogelijkheden geeft om inzicht te krijgen in elkaars (belevings)wereld. Inzichten die je ook weer met leerlingen mag en kan delen.

Emoena deelnemers bouwen samen kennis op over elkaars tradities, versterken hun dialoogvaardigheden en leiderschapskwaliteiten. Daarenboven bieden de vele werkvormen inspiratie om ook in de schoolcontext aan de slag te gaan. De climax is een gezamenlijk interlevensbeschouwelijk project dat echt iets verandert en in beweging zet in de maatschappij. Het onderwijs is dialogisch, activerend en ervaringsgericht en vindt plaats op unieke locaties, zoals het Anne Frank Huis, het St. Catharijne Convent, het Rijksmuseum van Oudheden, het Wereldhuis, en tal van heilige plaatsen in Nederland.

Het programma wordt gedragen door een college van grondleggers, waarin vertegenwoordigers zetelen van het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom, de Nederlandse Bisschoppenconferentie, de Boeddhistische Unie Nederland, de Hindoeraad Nederland, Bahá’i-gemeenschap Nederland, het Contactorgaan Moslims en de Overheid en de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland. Verus is partner van Emoena. Het college van grondleggers wordt bijgestaan door een academische en maatschappelijke adviesraad. Primaire academische partner is de Faculteit Religie en Theologie, Vrije Universiteit Amsterdam. Op het einde van het programma krijg je een certificaat. De kostprijs is 1200 euro voor het hele jaar. De inschrijving is nu geopend.

Meer weten of inschrijven? Kijk op www.emoena.nl of contacteer info@emoena.nl.

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs