U bent hier

Eindrapport Taskforce Combinatiefuncties

De Taskforce Combinatiefuncties heeft zijn eindrapport overhandigd aan staatssecretaris Sharon Dijksma. Het rapport levert concrete handvatten voor organisaties in de onderwijs, sport en cultuursector voor het aanstellen van combinatiefunctionarissen. Een combinatiefunctionaris is werkzaam in verschillende sectoren, maar in dienst bij één werkgever. Bijvoorbeeld een muziekdocent die zowel lesgeeft op de muziekschool als op de Brede School. Via de WvPO heeft de Besturenraad geparticipeerd in de taskforce. Het rapport vindt u hier.

De Taskforce Combinatiefuncties heeft zijn eindrapport overhandigd aan staatssecretaris Sharon Dijksma. Het rapport levert concrete handvatten voor organisaties in de onderwijs, sport en cultuursector voor het aanstellen van combinatiefunctionarissen. Een combinatiefunctionaris is werkzaam in verschillende sectoren, maar in dienst bij één werkgever. Bijvoorbeeld een muziekdocent die zowel lesgeeft op de muziekschool als op de Brede School. Via de WvPO heeft de Besturenraad geparticipeerd in de taskforce. Het rapport vindt u hier.

In december 2007 maakte staatssecretaris Dijksma, mede namens de andere OCW-bewindslieden afspraken met staatssecretaris Jet Bussemaker (VWS), de VNG, onderwijsorganisaties, sportkoepel NOC-NSF en de Cultuurformatie over de realisatie van 2500 combinatiefuncties in 2012. Ter ondersteuning van deze doelstelling is de Taskforce Combinatiefuncties ingesteld.

VWS en OCW hebben extra middelen beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de samenhang tussen brede scholen, sport en cultuur. In 2008 is dat 16.9 mln, oplopend tot 47.1 mln in 2011. Het geld wordt via de gemeenten verstrekt, in 2008 voor gemeenten uit de G-31 en vanaf 2009 ook voor andere gemeenten. Van deze extra middelen kunt u combinatiefunctionarissen aanstellen. De helft van de kosten wordt uit deze middelen betaald, de andere helft door de gemeenten.

>>Zie ook Thuis op School [1-1-7-10-6]

Download

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs