U bent hier

Einde ambtenarenstatus openbaar onderwijs per 2020. Of eerder?

De Ambtenarenwet verandert per 1 januari 2020. Dat schrijft minister Plasterk aan de Kamer. Volgens Verus kan de rechtspositie van personeel van openbaar en bijzonder onderwijs al eerder gelijkgetrokken worden.

In november stemde de Kamer in met het wetsvoorstel dat de ambtenarenstatus voor de meeste ambtenaren, waaronder ook het onderwijspersoneel werkzaam in het openbaar onderwijs, beëindigd. Ambtenarencentrales stapten daarop naar de rechter: zij wilden dat er overleg met hen gevoerd zou moeten worden, voordat de regering de wet  zou bekrachten en zou starten met de uitvoering ervan. Maar het gerechtshof  stelde hen, net als de kort geding rechter eerder, vorige maand in het ongelijk. Dat betekent dat de minister nu kan starten met de implementatie van het wetsvoorstel.

100 wetten aanpassen

Er moeten circa 100 wetten worden aangepast om het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren door te voeren, op (bijna) alle departementen. Plasterk schetst het volgende tijdpad:

  • voorjaar 2018: voorstellen voor alle invoerings- en aanpassingswetgeving voor advies naar de Raad van State sturen. 
  • eerste kwartaal 2019: voorstellen aan de Tweede Kamer aanbieden. 
  • 1 januari 2020: inwerkingtreding van de initiatiefwet normalisering rechtspositie ambtenaren, samen met alle invoerings- en aanpassingswetgeving. 

Ongelijkheid in het onderwijs

De wetswijziging heeft gevolgen voor werknemers in het openbaar onderwijs. Vanuit Verus hebben we achter de schermen actief aangedrongen op deze stap bij de wetgever. De ongelijke rechtspositie van personeel van openbaar en bijzonder onderwijs kan namelijk (al dan niet bedoeld) tot ernstige benadeling van het bijzonder onderwijs leiden.

Omdat het onderwijs al een werkgeversvereniging en ook een cao heeft, is Verus van mening dat de beëindiging van de ambtenarenstatus in deze sector versneld kan worden ingevoerd.

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs