U bent hier

Einde aan ketenbepaling voor primair onderwijs

Het primair onderwijs kan met ingang van komend schooljaar al gebruikmaken van een uitzondering op de ketenbepaling voor vervanging bij ziekte. Dat werd deze week bekend. Het is goed dat minister Koolmees beaamt dat de ketenbepaling onwerkbaar is voor deze sector.

De ketenbepaling leverde al direct bij de invoering van de WWZ in 2015 problemen op voor het primair onderwijs: het vergroot de toch al bestaande vervangersproblematiek, zéker in perioden als de griepgolf. Verus opende twee jaar geleden een Meldpunt WWZ om de gevolgen van de ketenbepaling in kaart te brengen.

De PO-Raad en de vakbonden zochten bij de CAO PO 2018 naar een oplossing om te komen tot een uitzondering op de ketenregeling. Per 1 januari 2020 komt er voor het primair onderwijs een wettelijke uitzondering op de ketenregeling voor vervanging bij ziekte, zodat scholen invalkrachten die invallen voor zieke leraren, meerdere contracten achter elkaar kunnen aanbieden. Vooruitlopend op deze wetgeving willen de werkgevers en werknemers in het primair onderwijs  graag per cao al gebruik maken van de uitzondering op ketenbepaling. Hiervoor hebben zij aan de Minister onlangs een verzoek gedaan, welk verzoek nu is goedgekeurd per ministeriele regeling. De PO-raad en de vakbonden zullen de uitzondering op de ketenregeling nu dan ook opnemen in de definitieve teksten van de Cao PO 2018.

Kijk voor meer informatie op de site van de PO-Raad of bel met onze juridische helpdesk.

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs