U bent hier

Eigen identiteit christelijke basisscholen alom aanwezig

Er wordt wel eens gezegd dat het christelijk onderwijs alleen in naam nog zo heet en in een seculiere tijd nauwelijks getypeerd kan worden als christelijk. Het tegenovergestelde blijkt waar te zijn, zo blijkt uit de studie Typen van protestants-christelijk basisonderwijs in een seculiere tijd, uitgevoerd door hoogleraar Siebren Miedema (VU) en lector Ina ter Avest (INHolland) in opdracht van de Besturenraad. 479 Schoolleiders van christelijke basisscholen herkennen zich in grote mate in de onderscheiden typen ‘traditieschool’ (41%), ‘zingevingsschool’ (49%) en ‘diversiteitsschool’ (10%).

“De verzuiling voorbij, de verlegenheid voorbij, de smalle identiteit voorbij: het is de eigenheid waarmee de schoolleider van nu het christelijk onderwijs vormgeeft”, aldus Miedema bij de presentatie van het onderzoek. Hij constateert dat alle scholen in de breedte identiteit vorm geven en ziet ze daarbij verschillende keuzes maken.

In het onderzoek, dat in mei 2011 werd gestart en gisteren werd gepresenteerd, leggen schoolleiders van protestants-christelijke basisscholen de relatie tussen de eigenheid van hun school en in hun ogen actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Zowel via schriftelijke vragenlijsten als mondelinge interviews ontdekten de onderzoekers dat er drie typen te onderscheiden zijn als het gaat om de vormgeving van protestants-christelijke basisscholen: traditie scholen, diversiteits-scholen en zingevingsscholen.

Traditie-school
Het eerste type noemen zij de ‘traditie-school’, die wordt gekenmerkt door het feit dat de school leerlingen in aanraking wil brengen met het christelijk geloof en vindt dat ze kennis krijgen van Bijbel en christendom. De samenstelling van leerling- en leerkrachtpopulatie is levensbeschouwelijk homogeen. Hiervanuit wordt er aandacht besteed aan de diversiteit in de samenleving. Zo’n 40% van de basisscholen die aangesloten zijn bij de Besturenraad rekent zich tot dit schooltype.

Diversiteits-school
Het twee type, waartoe 10% van de basisscholen zich rekent, wordt de ‘diversiteits-school’ genoemd. Deze school vindt het belangrijk dat leerlingen gelijke kansen hebben en bereidt de leerlingen voor op een leven in de multiculturele samenleving. Men vindt het belangrijk vanwege de waarden, dat leerlingen kennismaken met het christelijk geloof. Levensbeschouwelijke diversiteit wordt positief gewaardeerd, wat zich uit in samenstelling van leerlingenpopulatie en docententeam.

Zingevings-school
Het derde type wordt de ‘zingevings-school’ genoemd. Persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing van de individuele leerling staat centraal. Vanuit de eigen (christelijke) achtergrond wordt leerlingen geleerd om te gaan met verschillende levensopvattingen. Er is dagelijks aandacht voor levensbeschouwelijke vorming. De leerlingenpopulatie is divers te noemen: vaak christelijk, maar ook onkerkelijke leerlingen en leerlingen met en andere levensbeschouwelijke achtergrond. Ongeveer 50% van de Besturenraad basisscholen rekent zich tot dit schooltype.

Rapport bestellen
Het  volledige onderzoeksrapport (68 pagina’s), met daarin ook onderzoeksinformatie over onderwijsdoelen, leerlingpopulatie, actuele thema’s, visie op levensbeschouwing en gehanteerde lesmethoden levensbeschouwing kunt hier bestellen.

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs