U bent hier

Eigen hoogleraar ziet concept VOS/ABB niet zitten

Haar eigen bijzonder hoogleraar ziet het concept School! van VOS/ABB niet zitten. Dat blijkt uit een interview met professor Pieter Huisman in het ledenblad van de vereniging voor openbare en algemeen toegankelijke scholen. Hij ziet het concept als een poging om van bovenaf een onderwijssysteem op te leggen dat niet past bij de pluriformiteit van de Nederlandse samenleving.

Alleen ‘scholen’

Het concept School! is ontwikkeld door VOS/ABB en gaat uit van onderwijs dat niet denominatief georganiseerd is. “Er zullen in dit toekomstige bestel geen openbare, protestants-christelijke, rooms-katholieke of wat voor scholen dan ook meer zijn, maar alleen ‘scholen’ die op grond van kwaliteit uitgaan van diversiteit, wederzijds respect en gelijkwaardige aandacht voor diverse godsdiensten en levensbeschouwingen.” Voor het concept moet wel Artikel 23 van de Grondwet gewijzigd worden.

Uniek systeem 

Huisman is bijzonder hoogleraar Onderwijsrecht op Pluriforme Grondslag aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn bijzondere leerstoel wordt mede in stand gehouden door VOS/ABB. Huisman zit sinds kort in de Onderwijsraad.

“Nederland heeft met Artikel 23 een uniek systeem dat verschillende maatschappelijke groepen de mogelijkheid heeft geboden en nog steeds biedt om onderwijs zo vorm te geven dat het past bij hun ideeën over opvoeding”, zegt de professor in het februarinummer van het magazine voor het openbaar onderwijs. 

Van bovenaf

Het concept School! ziet Huisman als een poging om van bovenaf een onderwijssysteem op te leggen dat niet past bij de pluriformiteit van de Nederlandse samenleving. “Ik zie echt niet de noodzaak om tegen bepaalde groepen te zeggen ‘gij zult openstaan voor iedereen’.”

“Het onderwijs in Nederland is heel gevarieerd, ook binnen het openbaar onderwijs”, zegt Huisman. “Ik denk dat je dat als overheid en grondwetgever moet koesteren.”

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs