U bent hier

Eerste school op humanistische grondslag

In Amsterdam opent de eerste school in ons land op humanistische grondslag. OCW heeft de aanvraag van de humanistische Mavo in Amsterdam goedgekeurd. Daarmee is ook humanisme nu een ‘erkende richting’. Waarschijnlijke startdatum is 1 augustus 2016. Een aanvraag voor een humanistische Havo in Amsterdam is in behandeling.

De Stichting De Amsterdamse MAVO te Amsterdam deed in 2013 een aanvraag bij de DUO voor bekostiging van een categorale mavo op humanistische grondslag. Voorwaarde voor bekostiging van bijzonder onderwijs is echter dat de school binnen een erkende richting past. En het humanisme was nog geen volgens de onderwijswetten erkende richting. 

Humanisme als richting erkend

Daarom vroeg OCW advies aan de Onderwijsraad. Die adviseerde staatssecretaris Dekker het humanisme als richting te erkennen. Een advies dat de staatssecretaris overnam.

De humanistische Mavo is goedgekeurd, laat DUO aan Verus weten. Wellicht volgt er nog een Havo.

Geen godsdienst maar levensbeschouwing

De Onderwijsraad schrijft in zijn advies dat het humanisme zich in Nederland niet met vaststaande ceremoniën, rituelen of andere uiterlijkheden manifesteert en ook geen ruimten kent waar periodieke bijeenkomsten plaatshebben. Maar dat het humanisme ook niet als godsdienst maar als levensbeschouwing beschouwd moet worden.

“In de kern gaat het vooral om de vraag of de grondslag van de door deze stichting in stand te houden school teruggrijpt op een “stroming die zich in een binnen Nederland waarneembare beweging openbaart en ook op andere terreinen van het leven doorwerkt” of zoals de Hoge Raad bevestigde “een fundamentele oriëntatie, ontleend aan een welbepaalde godsdienstige overtuiging of levensbeschouwing”.” En in die zin is het humanisme een stroming, schrijft de Onderwijsraad.

Richtingen

De erkenning van humanisme als richting laat zien dat de huidige planningssystematiek in staat is om zich aan te passen aan nieuwe wensen en ontwikkelingen.

 

afbeelding Miroslav Petrasko

VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs