U bent hier

Eerste Kamer akkoord met invoering extra geboorteverlof

De Eerste Kamer stemde vorige week in met het wetsvoorstel Invoering extra geboorteverlof (WIEG). Dit betekent dat werknemers per 1 januari 2019 het recht hebben om langer verlof op te nemen na de bevalling van hun partner.

Nu bestaat er op grond van de Wet Arbeid en Zorg kraamverlof van 2 dagen. Straks krijgen werknemers na de bevalling van hun partner recht op geboorteverlof van eenmaal de wekelijkse arbeidsduur. Dit geboorteverlof kan meteen worden opgenomen, maar dat kan ook in de eerste vier weken na de bevalling. De werkgever moet tijdens het geboorteverlof het volledige loon van de werknemer doorbetalen.

Tenzij de cao wat anders zegt

Staan er op 1 januari 2019 in de Cao nog afwijkende afspraken, waarin ten nadele van de werknemer is afgeweken van het kraamverlof van twee dagen, dan blijven deze afspraken gelden totdat de cao is verlopen (maar uiterlijk tot 1 juli 2019).

Aanvullend geboorteverlof

Naast het geboorteverlof van eenmaal de wekelijkse arbeidsduur, regelt de WIEG ook dat partners vanaf 1 juli 2020 in het eerste half jaar na de geboorte van de baby nog vijf weken extra geboorteverlof kunnen krijgen. De verlofmogelijkheden worden met invoering van de WIEG dus verruimd tot (in totaal) maximaal zes weken. Gedurende het extra geboorteverlof van (maximaal) 5 weken hebben partners recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het loon van het UWV.

Vragen over dit onderwerp? Neem contact op met onze juridische helpdesk

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs