U bent hier

Eerste Kamer aanvaardt wetsvoorstel toekomstbestendig onderwijsaanbod

De Eerste Kamer heeft dinsdag unaniem het wetsvoorstel toekomstbestendig onderwijsaanbod aangenomen. Dit gebeurde zonder dat er schriftelijk of mondeling overleg aan vooraf ging. 

Het wetsvoorstel maakt het makkelijker om scholen om te zetten, uit te breiden met een richting of te verplaatsen zodat schoolbesturen een toekomstbestendig onderwijsaanbod kunnen realiseren om leerlingendalingen op te vangen.

Ook wordt het mogelijk om straks een nevenvestiging in stand te houden met een andere richting dan de hoofdvestiging van de school en om een splitsing van de gemeentelijke opheffingsnorm eerder in te laten gaan. De termijn voor het melden van de vrijwillige opheffing van een openbare school wordt versoepeld. Ten slotte wordt het verplicht de achterban te raadplegen voorafgaand aan sluiting of fusie van een school.

Waarborgen tegen misbruik en strategisch gedrag

Verus waarschuwde tijdens de consultatieronde voor strategisch gedrag en misbruik. Daarom heeft de regering in het voorstel meer waarborgen tegen misbruik en strategisch gedrag ingebouwd. 

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is een amendement aangenomen om ervoor te zorgen dat eerst de achterban moet worden geraadpleegd, voordat de medezeggenschapsraad haar instemmings- en adviesbevoegdheid bij fusie of sluiting uitoefent. Ook bij omzetting van een school of verandering van de grondslag moet de achterban wordt geraadpleegd. Ook schrapte Dekker eerder al de verplichte regionale samenwerking.

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs