U bent hier

Één website over geschillen in bijzonder onderwijs

Ouders, leerlingen, schoolbesturen en medewerkers in het bijzonder onderwijs kunnen voortaan op één website terecht voor alle informatie over geschillen in het confessioneel en algemeen bijzonder onderwijs: www.gcbo.nl, de website van de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs.

Samenwerkingsverband
De GCBO bundelen voor het katholiek, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en gereformeerd  onderwijs ongeveer twintig landelijke geschillen-, beroeps-, klachten- en bezwarencommissies die op grond van de wet of de cao’s verplicht zijn voor onderwijsinstellingen. Het is het enige samenwerkingsverband dat de kringenrechtspraak op basis van richting organiseert en combineert.

Zelfstandig voortbestaan
De commissies behandelen honderden geschillen, beroepen en klachten per jaar. Ze beschikken over veel expertise en hebben oog voor de identiteit van de desbetreffende school of instelling. De diverse commissies blijven als zodanig voortbestaan en werken vanuit hun eigen identiteit. Er zal daarom in de behandeling van de geschillen geen verandering optreden.

Informatie
Op de website kunt u terecht voor informatie over de GCBO, de (klachten)procedures, de samenstelling van de commissies, de wet- en regelgeving en de jurisprudentie. U leest er bijvoorbeeld welke stappen een ouder moet zetten voor het indienen van een klacht tegen de school en hoe het in z’n werk gaat als een medewerker van de school een bezwaar indient over de waardering van zijn functie.

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs