U bent hier

Een school vol verdriet, moet je daarop voorbereid zijn?

Dit weekend stond het nieuws in het teken van de vreselijke verdwijning en dood van twee tienermeisjes. Zaken die angst en verdriet teweegbrengen, zeker ook op hun scholen. Wij vroegen Melissa Bakker, onderwijsbegeleider gespecialiseerd in verlies en rouw, of scholen zich op zulk groot verdriet kunnen en moeten voorbereiden.

Melissa Bakker is onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing bij Arkade.

Rouw in de school. Moeten scholen daar van tevoren over nadenken? En kun je je hierop voorbereiden?
“Ja. Je kunt je voorbereiden en scholen zouden dat ook moeten doen.
Een bericht van overlijden komt áltijd onverwacht. Het is een heftig bericht en raakt iedereen emotioneel. Dat betekent dat je niet helemaal logisch kunt nadenken. 
Het is daarom belangrijk dat je een protocol hebt liggen. Wij raden aan vooraf een crisisteam vast te stellen: drie of vier mensen die verantwoordelijk zijn om zaken af te handelen. Een brief aan de ouders, informeren van je team, leerlingen inlichten, contact zoeken met medewerkers die niet op school aanwezig zijn, de media te woord staan…   Allemaal zaken die tegelijk moeten en als je daar vooraf niet over hebt nagedacht, wordt het lastig dit uit te voeren. 
Als je iets hebt voorbereid word je als school wel overvallen door het bericht van overlijden, maar je pakt het protocol erbij en staat steviger in je schoenen.”

Wat voor plek is de school voor leerlingen in een periode van rouw? 
“Bijna alle leerlingen willen naar school na een overlijden in de omgeving. School is: houvast, regelmaat en structuur. Als je hoort dat je broertje is overleden, is op school alles normaal. Alles gaat door. Die structuur waarderen kinderen. 
Voor jongeren is het heel belangrijk dat ze hun vrienden en vriendinnen zien. Daar deel je immers alles mee. School speelt ook een belangrijke rol als ontmoetingsplek. 
Per leerling verschilt of hij over verdriet wil praten of niet. Wij volwassenen vinden rouwen ook heel moeilijk, dat gaat niet zo één, twee, drie. Rouwen gaat in stukjes. Maar het is heel prettig als een mentor een gesprek over rouw kan begeleiden.”
 
Poeh, dat kan niet iedereen.
“Jawel. Bijna iedereen kan dat, maar mensen raken in dit soort situaties in paniek. Als je bij jezelf blijft en eerlijk bent, kun je het gesprek voeren. Wij begeleiden scholen ook bij het bespreekbaar maken van deze thematiek op het moment dat het nog niet aan de orde is. Dat kan enorm helpen.”

En een herdenkingsplek binnen de school, wat is de waarde daarvan? 
“Dat is iets tastbaars waar leerlingen en ouders hun medeleven kunnen tonen. Het is belangrijk als school om een herdenkingsplek te creëren, omdat zo’n plek een moment biedt om afscheid te nemen, bewust stil te staan. Het is soms moeilijk om over emoties te praten, maar dan biedt een herdenkingsplek de mogelijkheid toch op jouw manier uiting te geven aan je medeleven of eigen verdriet. En als school stel je ook een voorbeeld: rouw hoort bij het leven.”

Zowel Romy als Savannah zaten op een school die is aangesloten bij Verus. Wij leven mee met de leerlingen en het personeel van de J.H. Donnerschool en het Oostwende College en wensen hen veel kracht en wijsheid.

Arkade stelt protocollen zoals waarover het in dit artikel gaat, beschikbaar op haar website: www.arkade.nl 

 

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs