U bent hier

Duizenden mensen lazen dit nieuwsbericht over 10-14-scholen. Een briefwisseling met één van hen

Beste Teun,

Zo’n twee weken geleden spraken we elkaar bij jou op school. Mijn nieuwste collega Loes schoof later aan. Je vertelde ons daar, op jouw gedreven eigen wijze, vanuit welke principes het team op de Kroevendonk werkt aan inclusief onderwijs. 
Daarnaast zijn we ingegaan op wat jij als de grote uitdagingen ziet voor de toekomst. Één ervan betreft de aansluiting op het voortgezet onderwijs. Je sprak daarover ook een zorg uit: Worden de kinderen straks wel voldoende gezien? 

Ik herken dit als ouder van drie meiden; hoe gaan ze om met de enorme ruimte die ze krijgen? 
Maar ook herken ik het vanuit de contacten met andere leden van Verus. Bijvoorbeeld in de manier waarop het Roelof van Echten College en PricoH in Hoogeveen vanuit basis en voortgezet onderwijs een bijdrage willen leveren aan de toekomst van jonge mensen van 2 tot ergens in de 20 jaar. Of hoe het voor anderen leidde tot het oprichten van een school voor 10-14 jarigen. 
 
Toen ik vorige week een tekst uit de Verus-nieuwsbrief over 10-14-scholen plaatste op mijn LinkedIn-pagina, ontstond er iets.
Jij reageerde als eerste, zo van: wanneer Verus een netwerk hiervoor opricht, dan doe ik mee!
En vervolgens lazen nog zo’n 7000 mensen de tekst en velen reageerden!
 
Het brengt me ook terug bij jou.
Waarom reageerde je zo snel? 
En waarom raakt dit thema velen? 
 
Ik hoor graag van je.
 
Hartelijke groet, Dimitri van Hekken

 

Beste Dimitri,

Hartelijke dank voor je mail. Ik kijk met plezier terug op het bezoek van jou en Loes aan de Kroevendonk. We hebben met name gesproken over inclusief onderwijs in het kader van het vormen van integrale kindcentra. 

In het vormen van die kindcentra zie ik extra kansen om de verbinding tussen onderwijs en zorg mogelijk te maken. Tegelijkertijd krijg ik vanuit het voortgezet onderwijs wel eens de vraag of wij dit wel moeten doen, want binnen het voortgezet onderwijs zou dit allemaal niet mogelijk zijn. Dergelijke vragen of opmerkingen laten me natuurlijk niet los en daar ligt ook de achtergrond van mijn reactie op de tekst die je op LinkedIn plaatste.

We zien regelmatig kinderen (overigens ook kinderen zonder specifieke zorgbehoefte) waarbij we ons afvragen hoe hun ontwikkeling zal gaan binnen het voortgezet onderwijs. In de gesprekken bij ons op school hebben we het dan wel eens over onze droom om een negende en tiende groep aan de school te plakken in samenwerking met het voortgezet onderwijs. 

De kinderen die bij ons de school verlaten op weg naar het voortgezet onderwijs verschillen enorm in leeftijd en ontwikkeling. Voor wat betreft de cognitieve ontwikkeling hebben we in ons systeem bepaald dat je na de basisschool naar een bepaald type onderwijs gaat. Bij dit bepalen van het niveau houden we maar beperkt rekening met de leeftijd. In groep 8 lopen de leeftijden immers vaak uiteen van zo'n 11 tot en met 13 jaar. Alleen kijken naar cognitieve ontwikkeling als selectiecriterium vind ik beperkt. 

Belangrijker is misschien wel dat ik worstel met het gegeven dat we tot en met de basisschool allerlei niveaus in een soort "mini-samenleving" laten samenwerken en samenleven, terwijl dat na een vakantie van 6 weken wordt opgeheven en een ieder als het ware in zijn of haar eigen bubble van gelijken terecht komt. We creëren als het ware segregatie, terwijl ik natuurlijk ook goed snap dat het gebruikelijk is dat mensen hun eigen peergroup opzoeken.

Bovenstaande vragen die bij ons geregeld passeren, gecombineerd met het niet weten hoe we hier mee om moeten gaan, bracht mij tot de reactie op jouw LinkedIn-pagina. Goed om te horen dat ik niet de enige was! Blijkbaar leeft dit onderwerp binnen het onderwijs. 

Misschien dat door middel van kennisdeling in een netwerk samen met mensen uit PO en VO we meer kunnen komen tot een echte (inclusieve) doorgaande lijn. 

Hartelijke groet en tot gauw,
Teun Dekker

Verus wil graag leden verbinden op het thema van doorgaande leer- en ontwikkelingslijn. Geïnteresseerd? Meld u bij Dimitri van Hekken

Lees ook

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs