U bent hier

Dringend advies voor mondkapjes op scholen in het VO

Voor middelbare scholen geldt vanaf maandag een dringend advies om een mondkapje te dragen. Dat hebben onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob gisteren in overleg met verschillende onderwijsorganisaties besloten. Het advies geldt overigens niet voor het basisonderwijs, mbo, hbo en universiteit.

In het VO wordt geadviseerd om buiten de lessen een mondkapje te dragen, omdat hier de 1,5 meterregel tussen leerling en docent niet te waarborgen is. Dit geldt dus voor de gangen en de aula, waar scholieren tijdens de lessenwissel en pauze te vinden zijn. In de reguliere lessen, als scholieren dus in het klaslokaal les volgen, hoeft er geen mondkapje op. Wel wordt voor de beroepsgerichte vakken in het vmbo en de vakken in het praktijkonderwijs wel het dringende advies gegeven om bescherming te dragen. 

Zelf beslissen

Het advies is overigens geen invoering. Scholen beslissen nog altijd zelf of zij dit aan hun leerlingen en medewerkers verplichten. Voor kinderen met een beperking in het voortgezet speciaal onderwijs moet de schoolleiding in overleg met de medezeggenschapsraad bepalen of het dragen van een masker haalbaar is.

Wat betreft scholen in het primair onderwijs, mbo, hbo en op de universiteit geldt geen dergelijk advies. De reden hiervoor is dat het besmettingsrisico in het lager onderwijs aanzienlijk minder is. In het mbo en hoger onderwijs wordt nog altijd gedeeltelijk op locatie en online lesgegeven. Hierdoor kan de 1,5 meterregel nog altijd gewaarborgd worden. Overigens mogen deze scholen naar eigen inzicht wel een advies invoeren, als zij dit noodzakelijk achten.

Eerdere publicaties

Verus sprak eerder dit schooljaar al met twee scholen die allebei hun keuzes toelichtten om wel of geen mondkapjesadvies in te voeren. Lees het volledige interview hier.

Worstelt jouw school met het nemen van passende maatregelen om het coronavirus tegen te gaan? In dit artikel geeft schoolbestuurder Albert Weishaupt 7 tips om je school zo coronaproof mogelijk te houden.

VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs