U bent hier

Driestar educatief, SGJ en Eleos slaan handen ineen voor hulp aan zorgleerlingen

Driestar educatief, SGJ en Eleos zetten zich gezamenlijk in om snel kwalitatief goede en passende hulp te kunnen verlenen aan zorgleerlingen (en hun ouders) in het christelijk primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Hiertoe hebben de drie organisaties een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Driestar educatief, SGJ en Eleos zetten zich gezamenlijk in om snel kwalitatief goede en passende hulp te kunnen verlenen aan zorgleerlingen (en hun ouders) in het christelijk primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Hiertoe hebben de drie organisaties een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

De overeenkomst betekent een versteviging van al bestaande contacten tussen de organisaties en vindt plaats in verband met het project Passend Onderwijs van het ministerie van OCW. Passend onderwijs gaat over leerlingen die door een stoornis of handicap geen regulier onderwijs kunnen volgen. Zij volgen aangepast onderwijs op een reguliere school, of zitten in het speciaal onderwijs.

Met de samenwerking willen Driestar educatief, SGJ en Eleos de kwaliteit en doeltreffendheid van de hulp aan zorgleerlingen binnen het reformatorisch, gereformeerd (vrijgemaakt) en orthodox protestants-christelijk onderwijs verbeteren, en deze hulp via één loket voor ouders en leerkrachten toegankelijker maken.

"Door als drie organisaties samen op te trekken kunnen we een zo compleet mogelijk en goed toegankelijk palet aan zorg bieden", aldus J.F. Voorthuyzen van Driestar educatief. "Ook richten we ons op preventieve ondersteuning voor opvoeders in christelijke gezinnen en ontwikkelen we nieuwe vormen van hulp als daar vanwege nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen behoefte aan is." De samenwerking najaar 2008 vorm en inhoud krijgen.

Samenwerkende instellingen De samenwerkende instellingen zijn gericht op de gereformeerde gezindte. Driestar educatief is kenniscentrum voor onderwijs, opleiding en begeleiding. SGJ is actief op het terrein van de jeugdzorg en Eleos op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs