U bent hier

Drie noties bij advies nieuw curriculum

De Onderwijsraad zal het kabinet te zijner tijd adviseren over de herziening van het curriculum. Verus geeft de raad drie noties mee.

Pedagogisch verantwoord curriculum

Het westerse onderwijs lijkt gevangen te zijn in een economisch denkkader. Ook de nieuwe loot ‘gepersonaliseerd onderwijs’, die nu in het primair en voortgezet onderwijs in zwang lijkt te zijn, gaat in feite over de inzetbaarheid van de leerling op de arbeidsmarkt. Maar op die manier wordt de toekomst van de nieuwe generatie voor haar al ingevuld, terwijl het jonge mensen pedagogisch zou moeten worden gegund zelf daarover een beeld te vormen. Een nieuwe generatie, die op die wijze de belofte kan zijn van een nieuw begin. Pedagogisch gezien is een open toekomstbeeld nodig om een samenleving te kunnen vernieuwen, platgetreden paden te verlaten en te behouden wat van blijvende waarde wordt geacht.

Algemeen vormend curriculum

In plaats van gepersonaliseerd leren is een algemene vorming nodig. De school zou haar leerlingen in zekere zin ‘gelijker’, bij wijze van spreken ‘homogener’ moeten maken. De ervaringen die zij thuis opdoen, moeten op school zodanig worden bewerkt, dat er maatschappelijk en cultureel gezien meer gelijkheid en homogeniteit ontstaat. Dankzij algemene vorming dus. Het principe van algemene vorming voor iedereen betekent natuurlijk niet dat allen daarin even bekwaam zullen zijn.

Cultuur-pedagogisch verantwoord curriculum

Nieuwe generaties moeten begrip krijgen van de praktijkvelden die het beeld van de samenleving vormen. Dit zijn culturele en maatschappelijke betekenisgebieden, zoals arbitrage waarvan de bedoeling gerechtigheid is en techniek waarvan de bedoeling bruikbaarheid is. De bedoeling van onderwijs is de kritische vorming en mondigheid van leerlingen, terwijl momenteel de bedoeling van onderwijs inzetbaarheid op de arbeidsmarkt lijkt te zijn. 

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs