U bent hier

Dreigend conflict over principe-akkoord CAO voortgezet onderwijs

Twee weken geleden meldden de organisaties van werkgevers (VO-raad) en werknemers (vakbonden) in het voortgezet onderwijs nog tevreden dat ze een mooi CAO-akkoord hadden bereikt. Maar er dreigt nu alsnog een conflict te ontstaan over wat er precies is overeengekomen. De vakbonden eisen van de VO-raad dat de afspraken worden nagekomen.

Twee weken geleden meldden de organisaties van werkgevers (VO-raad) en werknemers (vakbonden) in het voortgezet onderwijs nog tevreden dat ze een mooi CAO-akkoord hadden bereikt. Maar er dreigt nu alsnog een conflict te ontstaan over wat er precies is overeengekomen. De vakbonden eisen van de VO-raad dat de afspraken worden nagekomen.

Het meningsverschil spitst zich toe op de (financiële) maatregelen om de werkdruk te verlichten. Volgens de VO-raad bestaan de financiële afspraken uit 7% loonsverhoging in twee jaar, en 1% voor een verlaging van de werkdruk. De vakbonden zeggen dat is afgesproken dat de omvang van de lessentaak - in tijd uitgedrukt - met 3% omlaag gaat. Bij een volledige aanstelling staat een docent dan maximaal 23 lesuren voor de klas, in plaats van 25. De zogeheten normjaartaak van 1659 uur blijft gelijk, waardoor de docent meer tijd heeft om bijvoorbeeld lessen voor te bereiden.

Deze invulling van het akkoord leidt volgens de VO-raad echter tot een veel hogere rekening voor de schoolbesturen dan de 1% financiële ruimte die daarvoor gereserveerd is. Volgens voorzitter Sjoerd Slagter zou dat de werkgevers zo'n 150 miljoen euro meer gaan kosten. Onder de leden van de VO-raad is, zo schrijft Slagter in zijn weblog, veel beroering ontstaan. Hij voorziet dat uitvoering van het akkoord kan leiden tot veel gedoe op de scholen. Bovendien vreest de VO-raad dat het lerarentekort alleen maar groter wordt.

De VO-raad heeft daarom besloten het onderhandelingsakkoord met de bonden nog niet aan de leden ter goedkeuring voor te leggen. Eerst moet er duidelijkheid komen over hoe beide partijen de gemaakte afspraken interpreteren en wat daarvan de financiële gevolgen zijn. De vakbonden op hun beurt zijn daar woedend over, zij beschuldigen de werkgevers van woordbreuk. Ze vinden dat de VO-raad het akkoord gewoon aan de schoolbesturen moet voorleggen. Volgens hen kan er geen misverstand over bestaan wat er tijdens de cao-onderhandelingen is afgesproken. De bonden leggen het akkoord de komende weken daarom wel aan hun achterban voor.

Bonden dreigen met kort geding De vakbonden in het vo hebben de VO-Raad gesommeerd het onderhandelaarsakkoord over de cao voor 10 oktober 2008 via een deugdelijke procedure voor te leggen aan hun achterban en per direct te stoppen met 'het verspreiden van onjuiste informatie'. Komt de VO-Raad niet tegemoet aan de eisen in de sommatie, dan volgt een kort geding.

VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs