U bent hier

Draagvlak voor de curriculumherziening: het is maar aan wie je het vraagt

Vandaag begon de Tweede Kamer aan de tweedaagse hoorzitting over de curriculumherziening (voorheen Onderwijs2032). In 7 blokken zijn maar liefst 41 personen uitgenodigd om hun visie op dit onderwerp te geven. De eerste gesprekken laten een versnipperd draagvlak zien.

Proces en draagvlak

Vanochtend ging het over het proces en het draagvlak daarvoor. De eerste spreker was Joost Kentson, voorzitter van de Onderwijscoöperatie. Hij benadrukte het belang ervan het curriculum van het primair en voortgezet onderwijs bij de tijd te brengen. Daarbij spelen leraren een hoofdrol: zíj moeten voldoende tijd, ruimte, verantwoordelijkheid en vertrouwen krijgen. Volgens Kentson gaat het hierbij om een cyclisch en continu proces. Er komt geen eindproduct, maar een tussenproduct waarmee docenten en teams aan de slag kunnen. 

Ook Anko van Hoepen, vicevoorzitter van de PO-Raad, benadrukte de noodzaak van de curriculumherziening. De huidige kerndoelen zijn volgens hem niet actueel, te algemeen en bieden weinig houvast. Daarnaast is het curriculum overladen. Het primair onderwijs heeft volgens Van Hoepen bij deze discussie last van de vakdocenten in het voortgezet onderwijs. 

Tegenspeler in dit verband was vooral BON-voorzitter Ad Verbrugge. Hij had veel kritiek op de adviezen van het platform Onderwijs2032. Ze zijn volgens hem niet wetenschappelijk en niet Dijsselbloemproof. Hij verwees naar de Staat van het Onderwijs waaruit volgens hem blijkt dat de kwaliteit van het onderwijs de laatste jaren is gedaald. Hij wil dat er eerst scherp wordt geanalyseerd wat de oorzaken van die achteruitgang zijn voordat er weer nieuwe dingen worden bedacht.

Het wat en het hoe

Joost Kentson gaf aan dat er in het proces van curriculumherziening sprake is van de vraag ‘wat’ er straks in het curriculum moet worden opgenomen. De vraag naar het ‘hoe’ is absoluut niet aan de orde. Dat is echt voorbehouden aan de docenten en teams. 

Ad Verbrugge was het daar niet mee eens. Volgens hem ligt in de manier waarop het proces nu wordt ingericht wel duidelijk een ‘hoe’ besloten. Daarmee stuurt Onderwijs2032 het onderwijs wel degelijk een bepaalde kant op.

Vervolg

Vandaag zijn er nog twee rondes, gevolgd door een viertal rondes op woensdag 19 april. Donderdag 20 april volgt er dan een Algemeen Overleg met de bewindspersonen. Verus houdt u op de hoogte.

Beeld Pixabay

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs