U bent hier

Dit vindt het onderwijs van de kabinetsplannen: Werken vanuit vertrouwen is cruciaal

Pagina’s vol plannen schreef ons nieuwe kabinet voor het onderwijs. Wat vindt het veld daar eigenlijk van? Deze week: Dick Bruinzeel, bestuurder van het Jan Arentsz in Alkmaar, over de verplichte governancestructuur voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

Laat het geld terecht komen waar nodig

Hoe samenwerkingsverbanden het geld voor passend onderwijs precies besteden, is moeilijk te achterhalen, concludeerde de Rekenkamer. De politiek kwam direct met een antwoord: ‘gestandaardiseerde geldstromen en een uniforme governancestructuur zijn de oplossing’.

Volgens Dick Bruinzeel, bestuurder van csg Jan Arentsz te Alkmaar, is dit te kort door de bocht. “Ik zie in de zin ‘Om ervoor te zorgen dat middelen voor passend onderwijs ook echt in de klas terecht komen, komt er onafhankelijk toezicht op de samenwerkingsverbanden’, dat er een oorzakelijk verband gelegd wordt tussen middelen die op de juiste plek terecht moeten komen en toezicht dat onafhankelijk is. Dat lijkt me een wel heel simpele voorstelling van zaken. Mijns inziens is het uiteraard wel belangrijk dat er goed toezicht is of komt die dat doel goed in het oog houdt; het geld dáár terecht laten komen waar het nodig is!” 
 

Werken vanuit gegrond vertrouwen

Binnen het samenwerkingsverband van Noord-Kennemerland waarin Bruinzeel participeert is een proces doorlopen dat daarvoor zorg draagt. Een proces waarin de bestuurders uitgebreid met elkaar gesproken hebben over hun beelden bij passend onderwijs, over de daaruit voortvloeiende leidende principes van waaruit ze willen werken, over wat dit betekent voor de gedeelde definitie van kwaliteit en hoe ze deze met elkaar willen bewaken. Ook over de wijze waarop de besturen met elkaar willen samenwerken en hoe ze dit vertalen in een governance model en een toezichtkader waaraan iedereen zich committeert. 
 
“De rode draad hierin is dat we elkaar de vrijheid gunnen zonder dat we verzanden in vrijblijvendheid, dat we werken vanuit gegrond vertrouwen (trust me, prove me)”, aldus Bruinzeel. Terugkijkend concludeert de bestuurder dat het een goed en intensief proces geweest is. Het heeft een gedeelde sturingsfilosofie opgeleverd die gebaseerd is op (gegrond) vertrouwen. Dat is in lijn met hoe de bestuurders binnen het samenwerkingsverband willen werken binnen hun scholen.
 
Volgens Dick Bruinzeel ontstaat er alleen dan voldoende regelruimte voor de docenten in het primaire proces. “Ruimte die nodig is voor professionele groei. Werken vanuit vertrouwen is daarbij dus cruciaal. Dat vertrouwen ontbreekt mijns inziens in eerdergenoemde zin”.
 

Lees ook

 

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs